Digiqole ad

“ดร.มนพร” โชว์ความพร้อม สบพ. เดินหน้าฝึกอบรม 8 หลักสูตรโดรน พัฒนาประเทศ

 “ดร.มนพร” โชว์ความพร้อม สบพ. เดินหน้าฝึกอบรม 8 หลักสูตรโดรน พัฒนาประเทศ
Social sharing

Digiqole ad

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โชว์ความพร้อม 8 หลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน ด้าน สบพ. เดินหน้าใช้เทคโนโลยีผลิตนักบินโดรนมืออาชีพ


ดร.มนพร เจริญศรี รชค.คมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้ สบพ. เร่งพัฒนาหลักสูตรโดรน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำโดรนมาใช้ในหลายภาคส่วนของประเทศมากขึ้น สบพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางของไทย ที่ผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรโดรนขึ้นจนประสบความสำเร็จ มากถึง 8 หลักสูตร นับเป็นการต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินไปสู่ความทันสมัย ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นหัวใจหลักของการบิน ถือเป็นเรื่องน่ายินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งผู้ที่สนใจ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรฝึกอบรมโดรนของ สบพ. ทั้งด้านระเบียบข้อบังคับ และด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และโอกาสการจ้างงานในอุตสาหกรรมการบิน ให้ก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม และการบรรเทาสาธารณภัย


ด้าน ดร.พันศักดิ์ เนินทราย รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยกองวิชาการบริการการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สบพ. ได้เตรียมความพร้อมของ Drone Simulator และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งประสานหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาพื้นที่หรือห้วงอากาศ (sandbox) สำหรับการฝึกบินภาคปฏิบัติของอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน เพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน มีความเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมต่อไป ซึ่งหลักสูตรโดรนของ สบพ. ได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีมาตรฐานตรงตามเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือตามที่กฎหมายกำหนด


สำหรับหลักสูตรอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot for the Beginner (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับผู้เริ่มต้น)
2. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Multi-Rotor)
(หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา แบบปีกหมุน)
3. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Agriculture)
(หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทการเกษตร)
4. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Engineering and Survey) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทวิศวกรรมและการสำรวจ)
5. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Public Disaster Relief) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทการบรรเทาสาธารณภัย)
6. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Beyond Visual Line of Sight Certificate Course. (Engineering and Survey) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะเกินสายตา ประเภทวิศวกรรมและการสำรวจ)
7. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Agriculture Drone Fundamental) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระยะสายตา ประเภทโดรนเพื่อการเกษตรขั้นพื้นฐาน)
8. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Fundamental)
(หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระยะสายตา ขั้นพื้นฐาน)


ทั้งนี้ สบพ.ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ทั้งบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการบินพลเรือน www.catc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์โทร. 02-2725741 ต่อ 2220,3403

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post