Digiqole ad

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนาประเด็น “จุดเปลี่ยนการเมืองสหรัฐส่งผลกระทบทั่วโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนาประเด็น “จุดเปลี่ยนการเมืองสหรัฐส่งผลกระทบทั่วโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตประจำสาธารณเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา
และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมสนทนาประเด็น “จุดเปลี่ยนการเมืองสหรัฐส่งผลกระทบทั่วโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/krSR2Ff4oIw?feature=share

Facebook Comments

Related post