Digiqole ad

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนา”หลุดดำคำตอบสุดท้ายของดาวที่ชื่อว่าโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา และ ศิริวรรณ นพรัตน์ สนทนา”หลุดดำคำตอบสุดท้ายของดาวที่ชื่อว่าโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ
ร่วมสนทนาประเด็น “หลุดดำคำตอบสุดท้ายของดาวที่ชื่อว่าโลก” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/LAFFIXFu3vg?feature=share

Facebook Comments

Related post