Digiqole ad

“ณพล เชยคำแหง” สส.หนองบัวลำภู เขต 3 พรรคเพื่อไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนบำบัด หนองบัวลำภูโมเดล

 “ณพล เชยคำแหง” สส.หนองบัวลำภู เขต 3 พรรคเพื่อไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนบำบัด หนองบัวลำภูโมเดล
Social sharing

Digiqole ad
นายณพล เชยคำแหง สส.หนองบัวลำภู เขต 3 พรรคเพื่อไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนบำบัด หนองบัวลำภูโมเดล ในการสัมมนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมออกแบบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และการนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่ตัวแบบการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด (มศวส.) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง
.
1. นายณพล กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก การระบาดของยาเสพติดลดลง พี่น้องประชาชนมีความอุ่นใจในความปลอดภับให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำภู เพราะภายหลังเมื่อเกิดเหตุโศกนาฎกรรม พี่น้องประชาชนทุกคนมีความต้องการเพียงหนึ่งเดียวคืออยากให้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จับมือกันเพื่อรีเอ็กเรย์พื้นที่อย่างละเอียด สำรวจความรุนแรงของปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยได้วางมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ แบ่งตามความรุนแรงของปัญหา จนวันนี้เราสามารถพูดได้เบื้องต้นว่าการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งตามมาด้วยการลดปัญหาความรุนแรงอันมีสาเหตุจากยาเสพติดลงได้กว่า 28% แล้ว และเราจะพยายามทำให้ลดลงมากกว่านี้อย่างแน่นอน
.
2. นายณพล กล่าวต่อว่า ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ที่แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง คือที่อำเภอสุวรรณคูหา มีการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนจิตอาสาประจำหมู่บ้าน มาเป็นด่านแรกในการดูแลพื้นที่เบื้องต้น โดยได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ความรักความอบอุ่นมาแก้ไขปัญหาในส่วนของเยาวชน โดยเฉพาะฝ่ายปกครองซึ่งมีเข้มแข็ง แต่ได้ใช้ความรักเข้าไปพูดคุยดูแลเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทำให้เขาห่างไกลจากยาเสพติด จนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัด
.
3. “ผมมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจลงสมัคร สส. ว่าจะต้องเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรก เราจะต้องร่วมมือกันเดินหน้าเพื่อลบคราบน้ำตาและคืนรอยยิ้มให้กับชาวหนองบัวลำภูให้สำเร็จ” สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post