Digiqole ad

ซูบารุ จับมือ สถาบันยานยนต์ สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนายานยนต์

 ซูบารุ จับมือ สถาบันยานยนต์ สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนายานยนต์
Social sharing

Digiqole ad

บริจาคเครื่องยนต์บ็อกเซอร์มูลค่ากว่า 7 ล้านบาทให้กับสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง

บริษัท ตัน จง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (TCSA) ประธาน ดร. ตัน ฮง ไหว่ และบริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการทั่วไป คุณสุรีทิพย์ ละอองทอง บริจาคเครื่องยนต์ซูบารุ บ็อกเซอร์ จำนวน 21 เครื่อง มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เป็นผู้รับมอบ พร้อมสถานการศึกษา 9 แห่ง

การสนับสนุนการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ตัน จง ซูบารุ ในการเพิ่มศักยภาพให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคยานยนต์รุ่นต่อไป โดยบริษัทฯ มอบเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า สถาบันยานยนต์รู้สึกยินดีแทน 9 สถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ผ่านเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของซูบารุ ซึ่งสำหรับสถาบันยานยนต์นั้น ก็จะนำเครื่องยนต์ที่ได้รับมาใช้สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

  รายชื่อผู้รับเครื่องยนต์ซูบารุบ็อกเซอร์ จำนวน (เครื่อง)
1 สถาบันยานยนต์ 3
2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
5 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
7 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 2
8 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
10 มหาวิทยาลัยพะเยา 2
Facebook Comments


Social sharing

Related post