Digiqole ad

ซื้อตั๋ว 1 ใบ ได้ต้นไม้ 1 ต้น! ‘คาเธ่ย์แปซิ ฟิค’เตรียมปลูกป่าชายเลนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ซื้อตั๋ว 1 ใบ ได้ต้นไม้ 1 ต้น! ‘คาเธ่ย์แปซิ ฟิค’เตรียมปลูกป่าชายเลนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Social sharing
Digiqole ad

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้แบ่งปันถึงโครงการที่ต่อยอดมาจาก 1 Ticket, 1 Tree หรือ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น โดยประกาศวเปิดตัวโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีการปลูกป่าชายเลนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

โครงการนี้ถูกประกาศในงานปลูกต้นไม้ซึ่งจัดขึ้นโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่ป่าชายเลน Taman Wisata Alam เมือง Anke Kapuk ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสำหรับบัตรโดยสารทุกใบ ตั๋ว ทุกใบที่ซื้อผ่านเว็บไซต์จากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน ปี 2565 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามด้านความยั่งยืนของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น การฟื้นฟูระบบนิเวศ และการส่งเสริมมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โครงการ 1 Ticket, 1 Tree เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการที่คล้ายคลึงกันอย่าง Join For Trees ได้เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซโดยสายการบินได้ปลูกต้นไม้ให้แก่สมาชิกใหม่ที่สมัครโปรแกรมสมาชิกของคาเธ่ย์ แปซิฟิคทุกราย

จากทั้งสองโครงการรวมกัน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ปลูกต้นไม้ไปมากกว่า 1,000 ต้นในป่าชายเลนของประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และในวันนี้ อาสาสมัครประมาณ 50 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ตัวแทนการค้า และพันธมิตรรายอื่น ๆ มารวมตัวกันที่ป่าชายเลน Taman Wisata Alam เพื่อปลูกต้นกล้าเพื่อเริ่มต้นโครงการในปีนี้

โครงการ 1 Ticket, 1 Tree ที่ครอบคลุมหลายประเทศในปีนี้ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคตั้งเป้าที่จะปลูกต้นไม้ในปีนี้ให้ได้มากกว่าปีที่แล้ว Dominic Perret ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้กล่าวในงานปลูกต้นไม้ว่า “โครงการนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ 1 Ticket, 1 Tree สอดคล้องกับความพยายามในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมที่กว้างขึ้นของเรา ซึ่งรวมถึงการตอบแทนชุมชนที่เราให้บริการอย่างมีความหมาย เราริเริ่มการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เนื่องจากชุมชนของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากต้องพึ่งพาป่าชายเลนเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย และแหล่งสร้างรายได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ทั้งในด้านการบริการและความยั่งยืนเสมอมา”

Facebook Comments

Related post