Digiqole ad

ซีพี ออลล์ เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.สนามในพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี

 ซีพี ออลล์ เร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.สนามในพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19

ล่าสุด นางนิชา สุพรรณพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม ผู้อานวยการศูนย์เดิมบางนางบวชมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรับมอบ

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมี นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้

ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคมเพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องต่อไป

 

ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ของซีพี ออลล์

Facebook Comments

Related post