Digiqole ad

ซีพี ออลล์ ถวายแอลกอฮอล์-เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้วัดโมลีโลกยาราม

 ซีพี ออลล์ ถวายแอลกอฮอล์-เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้วัดโมลีโลกยาราม
Social sharing
Digiqole ad

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่    ถวายแอลกอฮอล์-เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับวัดโมลีโลกยาราม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิเด็ก

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในโครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 และเป็นไปตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกัน และ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภค ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมกับให้การสนับสนุนส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ

 

Facebook Comments

Related post