Digiqole ad

ซีพี ออลล์ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 64 ต่อเนื่องปีที่ 4

 ซีพี ออลล์ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 64 ต่อเนื่องปีที่ 4
Social sharing
Digiqole ad

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่4 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2561 ในกลุ่มบริการ (Services)

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อมๆกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ยึดมั่นตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส” ซึ่งบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ
การได้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของซีพี ออลล์ จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดการดำเนินธุรกิจภายใต้คาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์‘ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร
ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี

Facebook Comments

Related post