Digiqole ad

ซีพีแรม (ลำพูน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการ 3ม.” (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 ซีพีแรม (ลำพูน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  “โครงการ 3ม.” (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
Social sharing

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และภาคเอกชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเดโช ปลื้มใจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ที่ 1 จากขวา)  ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการ 3 ม.” (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาส มีงานที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว รวมถึงมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งยังเพิ่มศักยภาพ และผลิตภาพแรงงานสืบไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

Facebook Comments

Related post