Digiqole ad

ซิกป้า (ประเทศไทย) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกหอการค้า ไทย–สวิส ประจำปี 2564 

 ซิกป้า (ประเทศไทย) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกหอการค้า ไทย–สวิส ประจำปี 2564 
Social sharing
Digiqole ad

พร้อมสนับสนุนงาน ฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส

           บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกหอการค้าไทย – สวิส ประจำปี 2564  จาก หอการค้าสวิส-ไทย โดยมี นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ และ นายบรูโน โอเดอร์แมท ประธานหอการค้าไทย – สวิส เป็นผู้จัดงาน เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดงานฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส

นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ทั้งยังดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า “ สวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาว และเป็นความสัมพันธ์ที่ฝังรากลึก ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป โดยได้เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสองครั้งในปี 1897 (พ.ศ.2440) และปี 1907 (พ.ศ.2450)

ต่อมาทั้งสองประเทศได้ลงนามย่อ ในสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1931 (พ.ศ.2474) ณ กรุงโตเกียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองประเทศจึงได้ถือให้วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ก็ได้เสด็จ มาประทับที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า เรามีบริษัทสัญชาติสวิสประมาณ 200 แห่งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทำให้สมาพันธรัฐสวิสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของประเทศ  โดย บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็เป็นหนึ่งในนั้น”

ด้าน นายวัลลภ เจริญรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะตัวแทนของ บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นความปลอดภัยระดับโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับเชิญมาร่วมการประชุมพร้อมรับทราบแผนการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดงาน ฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส ว่า

“รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ และรับฟังแผนการดำเนินงานการจัดงาน ฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิส จากทางสถานทูต และหอการค้า ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบริษัท ซิกป้า เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แน่นอนว่านอกจากความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศนั้น ด้านการค้าการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในประเทศไทย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราตระหนักและเห็นความสำคัญมาโดยตลอด”

บริษัท ซิกป้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SICPA จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านความปลอดภัย (Security) และ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470)

สำหรับประเทศไทย บริษัทได้ร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากว่า 40 ปี เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยในธนบัตร และในปี 2564 นี้ทางบริษัทได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้แก่กระทรวงการคลัง

 

 

 

Facebook Comments

Related post