Digiqole ad

ซาโนไทซ์” เดินหน้าเปิดผลวิจัยประสิทธิผลสเปรย์พ่นจมูกไนตริกออกไซด์ ลดโอกาสติดโควิด-19

 ซาโนไทซ์” เดินหน้าเปิดผลวิจัยประสิทธิผลสเปรย์พ่นจมูกไนตริกออกไซด์ ลดโอกาสติดโควิด-19

“ซาโนไทซ์” (SaNOtize Research and Development Corp) บริษัทผู้ผลิตยาระดับโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยผลวิจัยประสิทธิผล “VirX” (เวิร์ค) สเปรย์ฉีดจมูกไนตริกออกไซด์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนวัตกรรมการแพทย์ที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมแนะแนว ทางป้องกันสุขภาพให้แข็งแรงแบบยั่งยืน ในยุค Now Normal ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.คริสโตเฟอร์ มิลเล่อร์ ประธานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้บุกเบิก ไนตริกออกไซด์ในทางการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมการ ระบาดของ Omicron ใน หอพักนักศึกษา ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 1-2 เมตร จำนวนอาสาสมัคร 1,039 คนประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มได้รับการตรวจสอบในชุมชนแยก 6 หอพัก ในกลุ่มนี้ 199 คนถูกตัวออกเนื่อง จากปัจจัยเสี่ยงต่ำ และตัดออกอีก 215 ราย เนื่องจากได้ผลบวกจากการตรวจ COVID-19 Antigen kit หรือ ATK ใน 24 ชั่วโมง ดังนั้นจากอาสาสมัคร 625 คน 203 รายที่ใช้ไนตริกออกไซด์พ่นจมูก อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อวัน และ 422 รายไม่ได้ใช้ NONS ผู้เข้าร่วมมีอิสระที่จะให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยไม่ต้อง ระบุตัวบุคคล อาสาสมัครทั้งหมดได้รับตรวจด้วย ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 โดยมีการ บันทึกอาการประจำวันด้วย ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ป่วย 203 รายที่ใช้ NONS, 190 รายได้ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ และ 13 ราย ตรวจพบว่าติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 6.4 และจากทั้งหมด 422 รายในกลุ่มควบคุม พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 108 และ 314 รายให้ผลเป็นลบ อัตราการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 25.59 ที่ระดับ p<0.0001 ที่เชื่อถือได้

Advertisement


ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ของกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ NONS และกลุ่มไม่ใช้ NONS (กลุ่มเปรียบเทียบ)

กลุ่มอาสาสมัคร
ผลบวก
ผลลบ
รวม
กลุ่มใช้ NONS
13
190
203
กลุ่มไม่ใช้ NONS (กลุ่มควบคุม)
108
314
422
รวม
121
504
625

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในกลุ่มกักกันโรคแบบปกติและกลุ่มกักกันโรคที่ใช้ NONS แยกตามกลุ่มหอกักกันโรค/คณะ

กลุ่มอาสาสมัครตามหอกักกันโรค/คณะ
การกักกันโรคแบบปกติ(Standard Quarantine)
การกักกันโรคร่วมกับใช้สเปรย์พ่นจมูก NONS
(NONS Quarantine )
Faculty A
39/86 (45.3%)
9/90 (10.0%)
Faculty B
18/108 (16.7%)
4/76 (6.7%)
Faculty C
16/64 (25.0%)
0/17 (0.0%)
Faculty D
13/65 (20.0%)
0/20 (0.0%) *
Faculty E
12/46 (26.1%)

Faculty F
10/53 (18.9%)

การศึกษาเชิงการสังเกตที่ดีนี้ บ่งบอกลักษณะการป้องกันของ (NONS) ในสภาพแวดล้อมจริง ดังนั้น การศึกษานี้ มีบทบาทสำคัญว่า NONS มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจาย และการติดต่อของเชื้อโควิด-19 ได้ดี NONS ได้รับการรับรองในประเทศไทยว่าสามารถใช้ “เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสผ่านเยื่อบุโพรงจมูก” สามารถหาซื้อ VirX ได้แล้วที่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค,โรงพยาบาล พริ้นสุวรรณภูมิ,โรงพยาบาล รามคำแหง ร้านขายยา เอ็กซ์เทนชั่น, เซฟดรัก, เฮ็ลธตี้ช้อยซ์, เฮ็ลธตี้แม็กซ์ , ไวทิลไลฟ์, บู๊ทส์, วัตสัน, ซี.เอส.วี. เมดิซีน, สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ฟาสซิโน

Advertisement
Facebook Comments

Related post