Digiqole ad

“ซาติซ้าย” นำทีมประชุมใหญ่สมาคมกีฬามวย พร้อมส่งเสริม “มวยไทย” ดันซอฟต์พาวเวอร์

 “ซาติซ้าย” นำทีมประชุมใหญ่สมาคมกีฬามวย พร้อมส่งเสริม “มวยไทย” ดันซอฟต์พาวเวอร์
Social sharing

Digiqole ad

ที่ห้องประชุม ชั้น 19 เดอะ บาซาร์ รัชดา สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มี “ชาติซ้าย” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯเป็นประธาน มีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ “ซาติซ้าย” มั่นใจ “กีฬามวยไทย” ส่งเสริมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ทุกยุคทุกสมัย

สำหรับวาระการประชุม แย่งออกเป็น การรับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 จนถึงปัจจุบัน

วาระสำคัญอีกอย่างคือ การแถลงรายรับ-รายจ่าย และ งบดุล ประจำปี 2565 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมถึงการขึ้นทะเบียนอดีตนักมวยเก่าและใหม่

“ชาติซ้าย” เผยว่า “หลายปีที่ผ่าน รัฐบาลให้การส่งเสริม “กีฬามวยไทย” เป็นซอฟต์พาวเวอร์ และภาพผลงานชัดเจนขึ้นมาตลอด ซึ่งสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมกับภาครัฐหลายภาคส่วน ร่วมมือกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ สมาคมฯ จะอนุรักษ์กีฬามวยไทย ให้คงอยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค์จะแก้ไขให้บรรลุล่วง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของทุกฝ่าย พร้อมจะปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตเป็นธรรม พร้อมกันนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลให้ยิ่งๆขึ้นไป

“สำหรับนโยบายการทำงานในอนาคต จะต้องเข้มข้นขึ้น จะมีการประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรับแผนส่งเสริมสนับสนุน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว เราต้องทันยุคทันเหตุการณ์ อีกทั้งการผสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกผลักดันมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกให้เร็วที่สุด”

Facebook Comments


Social sharing

Related post