Digiqole ad

ซมโปะ ประกันภัย จับมืออายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน เปิดตัวโครงการประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลัง”

 ซมโปะ ประกันภัย จับมืออายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน เปิดตัวโครงการประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลัง”

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เช่น ภัยแล้งที่รุนแรง และความไม่มั่นคงของรายได้ครัวเรือนของเกษตรกร ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดย บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการประกันภัยพืชผลแบบพาราเมตริก (Parametric) 

Advertisement
สำหรับชาวนาตั้งแต่ปี 2010 และสำหรับชาวสวนลำไยในปี 2019 ล่าสุด ซมโปะประกันภัย ร่วมกับบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอฟดี กรีน (ประเทศไทย) หรือ FD Green เปิดตัวโครงการประกันสภาพอากาศแบบ พาราเมตริก สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซมโปะประกันภัย ได้ใช้ประสบการณ์ของบริษัท ในการรับประกันภัยพืชผลแบบ Parametric สำหรับสวนลำไยรวมไปถึงพืชผลอ้อย เพื่อแนะนำนวัตกรรมการประกันภัยสภาพอากาศแบบ Parametric สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพันธมิตรกับ FD Green โดยผสมผสานความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก AgriSompoซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเกษตรแบบบูรณาการของ SOMPO International (SI) ที่นำเสนอรูปแบบการประกันภัยพืชผลทั้งแบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมแก่เกษตรกร ซัพพลายเออร์ในฟาร์ม บริษัทประกัน และธุรกิจการเกษตรอื่น ๆ ที่หลากหลายทั่วโลก”

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ได้นำมันสำปะหลังที่เพาะปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) และมีส่วนร่วมในการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างมูลค่าร่วมกับสังคมและชุมชนท้องถิ่น ความคิดริเริ่มประเภทนี้เรียกว่า ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) หรือกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ซึ่งปัจจุบันมันสำปะหลังมีความเสี่ยงจากภัยแล้ง ดังนั้นบริษัทอายิโนะ โมโต๊ะ (ประเทศไทย) และเอฟดี กรีน ได้ทำการศึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้การประกันภัยเพื่อรักษาเสถียรภาพในการเติบโตสำหรับเกษตรกรในสังกัด และเพื่อให้เกิดการจัดซื้อมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนผศ.ชญณากล่าว

กลุ่มเป้าหมายของการประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลัง จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพันธมิตรกับเอฟดี กรีน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงภัยแล้งในช่วงระยะเวลาการเติบโตที่สำคัญ โดยจะชดเชยความเสียหายอันเนื่องจากภัยแล้งเมื่อมีปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าการประมาณการทางภูมิอากาศ ซึ่งทางกลุ่มซมโปะจะเดินหน้าสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ของบริษัทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาโครงการประกันภัย เพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงและการจัดการครัวเรือนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผศ.ชญณากล่าวทิ้งท้ายว่า ในระหว่างการพัฒนาประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลังอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) และ เอฟดี กรีน รวมทั้งซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ “การแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการการประกันภัยสภาพอากาศสำหรับเกษตรกรไทย” กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งซมโปะมีแผนจะร่วมมือกับอายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน ในความพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรมันสำปะหลังมีเสถียรภาพและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญระดับโลกของ AgriSompoในการประกันการเกษตรและจัดการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/YODHY

Related post