Digiqole ad

ช่องว่างทางกฎหมาย กำลังทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ

 ช่องว่างทางกฎหมาย กำลังทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ
Social sharing
Digiqole ad
📌แพลตฟอร์มออนไลน์นำเข้าสินค้าต่างประเทศ ต่ำกว่า 1,500 บาท ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการในไทย ต้องจ่ายตั้งแต่บาทแรก
(1) นับวันการค้าออนไลน์ยิ่งเติบโต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ประชาชนซื้อจากออนไลน์เพิ่มขึ้น บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์จากต่างประเทศครองส่วนเเบ่งทางการตลาดในไทยมากถึง 41% ขณะที่ตลาดของอี-คอมเมิร์ซจากต่างประเทศครองส่วนเเบ่งในไทยมากกว่า 50%
.
(2) ปัญหาอยู่ที่ปัจจุบันมีช่องว่างทางกฎหมายหลายอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าต่างประเทศ วันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร จึงยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงภาคเอกชน
.
(3) สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. ระบุว่าที่ผ่านมาได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนถึงผลกระทบของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่อผู้ประกอบการไทย ปัญหาที่พบคือ ช่องว่างการจัดเก็บภาษีของแพลตฟอร์มออนไลน์
.
(4) ปกติแล้วการดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ในประเทศไทยจำเป็นต้องจ่ายภาษีให้ภาครัฐ แต่ธุรกิจแฟลตฟอร์มออนไลน์ส่วนมากมีต้นกำเนิดจากต่างประเทศ ทำให้หลายธุรกรรมทางการเงินถูกส่งไปต่างประเทศ รายได้ไม่ถูกบันทึกในไทย จึงไม่เกิดกระบวนการจัดเก็บภาษีในประเทศ
.
(5) ในต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ สามารถจัดเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า VAT for Electronics Service หรือ VES ซึ่งปัญหาที่ กมธ. สอบถาม แต่ยังไม่ได้ตำตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่ชี้แจง คือปัจจุบันมีกระบวนการที่เพียงพอในการให้บริษัทภาคเอกชนขึ้นทะเบียนกับภาครัฐหรือยัง รวมถึงรายได้ที่นำส่งให้รัฐ เต็มเม็ดเต็มหน่วยครบถ้วน ภาครัฐตรวจสอบได้หรือไม่
.
(6) การเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ ยังส่งผลต่อการเข้ามาของสินค้าต่างประเทศ ที่กลับได้รับสิทธิประโยชน์เหนือสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการได้รับยกเว้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่บาทแรก
.
(7) ในวันที่การสั่งสินค้าออนไลน์ทำได้ง่าย สั่งแล้วส่งได้ทันทีหรือส่งได้รวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการไทย นอกจากแข่งขันยาก ต้นทุนสูง ยังเผชิญภาษีที่ไม่เป็นธรรม หนำซ้ำมีสินค้าจากหลายประเทศมาตั้งคลังสินค้าในประเทศไทย อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้ยิ่งส่งสินค้าจากต่างประเทศจากคลังสินค้าที่เรียกว่า free trade store ส่งถึงบ้านเรือนประชาชนง่ายขึ้น
.
(😎 สิทธิพลกล่าวว่า เรื่องนี้สำคัญ หากเราไม่มีแนวทางการกำกับสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเท่าทัน นับวันจะทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ลำบาก โดยเฉพาะ SMEs พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เงินทุกบาทที่คนไทยช็อปปิ้งออนไลน์จะไหลไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมด กระทบต่อการจ้างงาน ต่อการลงทุนในประเทศ กมธ. จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับไปหารืออย่างเร่งด่วนว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
.
(9) โดยสิ่งที่ควรออกมาเป็นมาตรการให้ชัดเจน คือสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทจากต่างประเทศ จะทำอย่างไรให้สินค้าไทยไม่เผชิญความเสียเปรียบจากช่องว่างทางภาษี รวมถึงประเด็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
.
(10) โดย กมธ. ตั้งเวลาไว้ที่ 30-60 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาชี้แจง นอกจากนี้จะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นนี้โดยเฉพาะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการและประชาชน
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post