Digiqole ad

ชื่นชม“นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์”ฝากผลงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดดเด่น เหมืองแร่เพื่อชุมชน

 ชื่นชม“นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์”ฝากผลงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดดเด่น เหมืองแร่เพื่อชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

          สมาคมสินแร่ฯชื่นชมผลงาน กพร.ยุคอธิบดีนิรันดร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “เหมืองแร่เพื่อชุมชน”  พร้อมแสดงความยินประธานสภาการเหมืองแร่รับรางวัลหอเกียรติยศฯ   ยกนิ้วเป็นผู้นำหญิง เก่งครบเครื่อง

เมื่อเช้าวันที่ 29 กันยายน 2566 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปีของ กพร. และมีพิธีมอบรางวัลหอเกียรติยศเครือข่าย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน”ให้กับผู้ที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่น สร้างสรรค์ด้านกิจการเหมืองแร่จำนวน 4 คน หนึ่งในจำนวนนี้ คือ นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ โดยนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดี กพร.เป็นผู้มอบรางวัล  นางสาวอัญชลี

นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง นายพรสิทธิ์ ด่านวนิช อุปนายกฯ พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดี โดยสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างและดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมุลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วมกับ กพร และมอบแฟลซไดร๊ท์ผลงานเพลงสำหรับกพร. ชื่อเพลง ดีพิมพิมดี แต่งเนื้อร้องโดยนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ และนายประสิทธิ์ ศรีพรหม  ทำนองดนตรีสร้างสรรค์โดยนายวิรัตนชาติ มีเจริญ

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่ฯเปิดเผยว่า รู้สึกเสียดายที่นายนิรันดร์ต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพราะเป็นคนเก่ง มีฝีมือ ซื่อสัตย์สุจริต มีอัธยาศัยไมตรีและความเป็นกันเองที่ดีมาก ผลงานโดดเด่นที่ฝากไว้คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์“เหมืองแร่เพื่อชุมชน” โดยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการแร่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประชาชนในทุกพื้นที่ที่มีเหมืองได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน สร้างอาชีพ การศึกษาของลูกหลาน และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ซึ่งสมาคมสินแร่ฯได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ด้วยการแจ้งกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมให้คำนึงถึงชุมนุมเป็นสำคัญ

“อธิบดีนิรันดร์เป็นนักบริหารระดับสูงที่เข้าได้กับข้าราชการเพื่อนร่วมงาน และผู้ประกอบการเหมืองแร่ กพร.เจริญก้าวหน้าไปมากในยุคของท่าน ผมรู้สึกเสียดายความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หากยังอยู่ในตำแหน่งอธิบดี จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการส่งเสริมกิจการเหมืองแร่ที่คำนึงถึงชุมชน” ดร.วิจักษ์กล่าว

กรรมการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างยังกล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  ที่ได้รับรางวัล “หอเกียรติยศเครือข่าย เหมืองแร่เพื่อชุมชน”  ว่า เป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับรางวัลนี้ เพราะได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจเหมืองแร่ รวมทั้งช่วยเหลือและปรึกษาที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน

Facebook Comments

Related post