Digiqole ad

ชำแหละนโยบายการศึกษา หวังรัฐบาลแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

 ชำแหละนโยบายการศึกษา หวังรัฐบาลแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
Social sharing
Digiqole ad
คืนวันศุกร์ 22 กันยายน Sol Bar Talk สนทนาภายใต้หัวข้อ ‘ชำแหละนโยบายการศึกษาไทย’ นำโดย ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ร่มเกล้า ช้างน้อย หรือ ‘ครูกั๊ก’ ครูโรงเรียนมัธยมผู้เคยทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ และ อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผอ.มูลนิธิคณะก้าวหน้า
.
[ แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปรับกฎหมาย-หลักสูตรเท่าทันยุคสมัย ]
.
ปารมี ในฐานะ สส. ที่สนใจผลักดันนโยบายด้านการศึกษา ยกปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการว่า ไม่ได้มีการนำนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษามาทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวง ยิ่งหลังจากเห็นการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ยิ่งรู้สึกกังวลว่ายังขาดความเข้าใจในธรรมชาติของการศึกษาและงานที่ทำอยู่ เนื่องจากปัญหาด้านการศึกษาและการบริหารงานนั้น มีความซับซ้อน มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตนจึงต้องการรับฟังว่ารัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานอย่างไร
.
ตนอยากเห็นการทำงานของ รมว.ศึกษาธิการ มุ่งเน้นแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง เพราะการศึกษาไทยไม่สามารถแก้ได้เป็นจุดๆ นอกจากนี้ ต้องการเห็น พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศ รวมถึงหลักสูตรการศึกษา ที่ต้องมีการปรับปรุงให้เท่าทันยุคสมัย
.
“ปรารถนาให้รัฐมนตรีและผู้บริหาร รับฟังครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการการศึกษานอกระบบ หรือ NGO และ สตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่มีอยู่มากมาย อย่าฟังเพียงผู้บริหารกระทรวง แต่ต้องฟังคนตัวเล็กตัวน้อยด้วย ถึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงของปัญหาการศึกษาไทย” ปารมีกล่าว
[ ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก ]
.
ด้าน อดิศร กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของการออกนโยบายการศึกษาในประเทศไทย คือไม่เคยออกนโยบายจากการวิจัยหรือองค์ความรู้ เมื่อนโยบายตกอยู่ในมือของคนที่ไม่เข้าใจและใช้การทำงานแบบสั่งการจากบนลงล่าง ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขณะที่ ร่มเกล้า กล่าวว่า สิ่งที่ตนอยากเห็นจากระบบการศึกษา คือความยืดหยุ่นของหลักสูตร หากเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ก็ควรมีทางเลือกของการศึกษานอกระบบ เช่น เมื่อเข้ารับการอบรมทักษะใดๆ เสร็จแล้วก็ได้รับใบประกาศ อยากให้ภาครัฐสนับสนุนและร้อยเรียงนโยบายเหล่านี้ เพราะห้องเรียนทุกวันนี้แคบเกินไปแล้ว
.
ด้าน กุลธิดา กล่าวว่า สิ่งที่จะเป็นกระดุมเม็ดแรกในการแก้ปัญหาการศึกษาไทย คือ การจัดการงบประมาณ บุคลากร โดยให้โรงเรียนมีอำนาจในการจัดการศึกษาที่เป็นอิสระเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง ที่ผ่านมาประสบการณ์จากต่างประเทศ ทำให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ หากรัฐบาลมีเจตจำนงมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post