Digiqole ad

ชำแหละงบ 95 ล้านบาท…โครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า และอาคารโซลาร์เซลล์ปลากระเบนเกาะล้าน

 ชำแหละงบ 95 ล้านบาท…โครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า และอาคารโซลาร์เซลล์ปลากระเบนเกาะล้าน
Social sharing

Digiqole ad

จากกรณีที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์บนเขานมสาว หน้าหาดแสม ชุมชนบ้านเกาะล้าน จ.ชลบุรี จำนวน 45 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์จ่ายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและไฟแสงสว่างหาดแสม เพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่ และได้ตกลงเซ็นสัญญาว่าจ้างในลักษณะรัฐต่อรัฐ ภายใต้งบประ มาณรวมทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2549 เป็นเวลา 300 วัน ซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ 1 หลัง และอาคารปลากระเบนอีก 1 หลังเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการ แต่ปัจจุบันโครงการพัฒนา “ฟาร์มกังหันลม” บนเนินนมสาว และอาคารปลากระเบนที่มีหลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีเป้าหมายป้อนกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในชุมชนบ้านเกาะล้าน รวม 489 หลังคาเรือน กลับไม่ค่อยมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพการทำงานออกสู่สังคมมากนัก

กรณีนี้เมืองพัทยาอ้างว่าเป็นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพลังงานสะอาดโครงการแรกของไทย และการก่อสร้างเสร็จในระยะที่ 1 แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2553 แต่เมื่อระยะเวลามา 5 ปีจนถึงปัจจุบัน กังหันลมกลับไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งจากการสอบถามผู้ชำนาญการทราบว่า “ฟาร์มกังหันลม” จำเป็นต้องใช้งบประ มาณในการดูแลและซ่อมบำรุง แต่เมืองพัทยากลับคิดเพียงว่าเมื่อผลิตกระแสไฟไม่ได้ก็ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นจุดถ่ายภาพแทน แต่สุดท้ายกลับปล่อยทิ้งให้เป็นซากวัสดุ เพื่อเตือนใจประชาชนว่างบประ มาณกว่า 95 ล้านบาท ที่นำไปสร้างกังหันลมและอาคารปลากระเบนเป็นไปอย่างไม่สมประโยชน์ ทั้งยังปล่อยให้ผุพังจนไม่สามารถปรับปรุงและซ่อมแซมได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย


ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงของเมืองพัทยาว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่นาย นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร เป็นนายกเมืองพัทยา ซึ่งได้เชิญสถาบันการศึกษาที่ชำนาญการมาวางแผนการก่อ สร้างโครงการและการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดบนเกาะล้าน ซึ่งจะใช้พลังงานที่ผลิตจากกังหันลมในระยะที่ 1 ก่อนจะต่อยอดด้วยการจัดสร้างอาคารปลากระเบนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะที่ 2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดนิทรรศการสำคัญ ซึ่งเมืองพัทยาระบุว่าโครงการนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการจัดทำพลังงานสะอาดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ กระทั่งมีการก่อสร้างเสร็จตามแผนซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ปรากฏว่าหลังสร้างเสร็จไม่นานก็ถึงยุคของการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งครั้งนี้มาในนามของกลุ่มการเมืองฐานหลักของจังหวัดชลบุรี โดยมนายอิทธิพล คุณปลื้ม ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา กรณีของโครงการบนเกาะล้านจึงอาจเป็นโครงการที่คณะ ทำงานชุดใหม่ไม่ได้จับต้องหรือร่วมดำเนินการมาตั้งแต่แรก จึงอาจปล่อยให้เป็นเรื่องของการวางแผนดำเนิน การในส่วนงานที่รับผิดชอบอย่างแขวงเกาะล้าน โดยพบว่าหลังโครงการแล้วเสร็จเมืองพัทยาก็ไม่ได้มีการใช้งานในส่วนของอาคารหรือการต่อยอดในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนมากนัก อีกทั้งยังพบว่ามีการปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปโดยไม่มีบุคคลากรเข้ามากำดับดูแลหรือบำรุงรักษาระบบแต่อย่างใดจนทำให้โครงการถูกปล่อยทิ้งร้างไว้และผุพังจนไม่สามารถใช้งานได้อีกซึ่งถือว่าน่าเสียดายต่องบประมาณที่ลงไปเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อเกิดกระแสของงการใช้จ่ายงบประมาณที่ทำให้เกิดความเสียหายจนมีการนำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งสำนักงบประมาณ ปปช. ปปท. ทำให้ต่อมาเมืองพัทยานำโครงการกังหันลมเข้าร้องเรียนเพื่อหาผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นในส่วนของผู้บริหารข้าราชการที่จัดทำโครงการกระทั่งเกิดความเสีย หายต่องบประมาณยังศาลปกครองซึ่งสุดท้ายผลการพิจารณาให้ยกฟ้อง จากนั้นต่อมาเมืองพัทยาจึงมีการนำเรื่องร้องเรียนต่อในศาลชั้นต้นแต่ก็มีผลคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ซึ่งผัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการของการอุทธรณ์


สำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมและอาคารพลังงานแสงอาทิตย์หรืออาคารปลากระเบนบนเกาะล้านนั้น พบว่าเป็นโครงการพลังงานสะอาดที่ดีโครงการหนึ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการต่อยอดเพื่อ ให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้ หลายคนให้มุมมองว่าความล้มเหลวของโครงการนี้อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนและปัญหาจากความต่อเนื่องในการทำงานของผู้บริหารที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่าน ทำให้งานพัฒนาระบบและรูปแบบของโครงการไม่มีการวางแผนทั้งในระยะสั้น กลางและยาว เพื่อให้โครง การสามารถเดินหน้าไปได้จนเป็นโครงการที่เป็นแม่แบบความสำเร็จของการใช้พลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันโลกกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ขณะที่การเปิดเผยล่าสุดจากเมืองพัทยาทราบว่าขณะนี้กำลังมอบหมายให้แขวงเกาะล้านทำการศึกษาและออกแบบ รวมทั้งการซ่อมแซมกังหันลมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตกระแส ไฟฟ้าแต่เป็นการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่บนเกาะล้าน ด้วยที่ผ่านมาจุดตั้งกังหันลมบนเขาเนินสาวถือเป็นแลนด์มาร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ขณะที่อาคารปลากระเบนก็มีแผนจะปล่อยพื้นที่ให้เอกชนเข้ามาเช่าลงทุนจัดทำสถานที่ท่องเที่ยวหรือการจัดทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วยการจัดทำประโยชน์ร่วมกับเมืองพัทยาในรูปแบบ PPP โดยจะต้องทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบโซลาเซลล์ให้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…..

Facebook Comments


Social sharing

Related post