Digiqole ad

ชาวอำเภอแม่สอด จ.ตาก ทำพิธีบวงสรวงครบ ๒๔๘ ปี “วันเจ้าพ่อพะวอ” วีระบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 ชาวอำเภอแม่สอด จ.ตาก ทำพิธีบวงสรวงครบ ๒๔๘ ปี “วันเจ้าพ่อพะวอ” วีระบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Social sharing
Digiqole ad
วันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ชาวอำเภอแม่สอด จ.ตาก ร่วมจัดงาน “วันเจ้าพ่อพะวอ” วีระบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในทุกวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี โดย ที่บริเวณมณฑลพิธี ศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนหมายเลข ๑๒ แม่สอด-ตาก ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อพะวอ นักรบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง วีระชนผู้กล้าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ ๒๔๘ ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศ ซึ่งรวมทั้งพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ เข้าร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่น
สำหรับ เจ้าพ่อพะวอเป็นชายชาตินักรบชาวกะเหรี่ยง ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงแต่งตั้งให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทย ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุหรือข้า ศึกศัตรูรุกล้ำแดนมา ลุถึง..ปีมะแมสัปตศกพุทธ ศักราช ๒๓๑๘ (๓๑ ตุลาคม) กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทยเพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจ้าพ่อพะวอนำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว เข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว ทุกท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนถึงแก่ชีวิต ทุกคน ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย และปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้อย่างหวงแหน วิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิต เป็นเทพยดารักษาเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ และชาวอำเภอแม่สอด จะร่วมจัดงานบวงสรวงสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
ขอขอบคุณข่าว : https://www.talknewsonline.com/573042/
Facebook Comments

Related post