Digiqole ad

ชาวหนองบัวลำภูเฮ! ได้พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ตามนโยบายพรรคเพื่อไทย

 ชาวหนองบัวลำภูเฮ! ได้พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ตามนโยบายพรรคเพื่อไทย
Social sharing

Digiqole ad

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ภายใต้การทำงานของนายก เศรษฐา ทวีสิน ใกล้ถึงมอบนโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอก มือชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็ค วิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร ธ.ก.ส. เริ่ม 1 ต.ค. 66 นี้
30 ก.ย. 2566 icon views 55102
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้
1. เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)
2. มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท
3. มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และ หนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และ หนี้ NPL )

ทั้งนี้ ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์เป็นเจ้าภาพสถานที่ให้การต้อนรับ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุวิทย์ จันทร์หวร , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณพล เชยคำแหง เขต 3 พรรคเพื่อไทย , นายสยาม หัตถะสงเคราะห์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย , นายอำเภอนากลาง นายทศพล จักรบุญมา แล้วพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับกว่า 2,000 คน เห็นได้ว่านโยบายที่เกิดขึ้นสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะถูกต้อง และเป็นธรรม บางคนชี้ให้เห็นว่าเป็นโอกาสในการลืมตาอ้าปากส่งลูกหลานเรียน สร้างตัวสร้างครอบครัว ก่อนชำระหนี้ปลายปี 2569

Facebook Comments


Social sharing

Related post