Digiqole ad

“ชัยยันต์”จี้“ประยุทธ์”ใช้ช่วงสุดท้ายรับใช้ประชาชนให้มาก ชาวลำลูการ้องรัฐไม่เหลียวแล เชื่อเพราะเป็นพื้นที่ของฝ่ายค้าน

 “ชัยยันต์”จี้“ประยุทธ์”ใช้ช่วงสุดท้ายรับใช้ประชาชนให้มาก ชาวลำลูการ้องรัฐไม่เหลียวแล เชื่อเพราะเป็นพื้นที่ของฝ่ายค้าน
Social sharing
Digiqole ad

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใ นพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ถึงความเดือดร้อนจากการที่รัฐบาลละเลยในบริหารจัดการพื้นที่ โดย 7 ปีที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างลำลูกกาไปยังถนนคลองหลวง เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัด

กระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางและออกแบบไว้แล้ว ผ่านมา 7 ปี ถนนเส้นนี้ยังไม่เริ่ม สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนกระทรวงคมนาคมก็ไร้คำตอบ ประชาชนในพื้นที่มองว่าเพราะเป็นพื้นที่ของฝ่ายค้านรัฐบาลจึงไม่ให้ความสำคัญ

นายชัยยัตนต์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนแรงมาก ซึ่งรัฐบาลไม่ให้ความสนใจ เคยยื่นเรื่องไปยังพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ไม่สนใจ เพราะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโรงงานไฟฟ้าจากขยะมากกว่า เพราะเป็นโครงการที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงกว่าการมาทำประปาให้กับประชาชน จึงไม่สนใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

“ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ สะท้อนถึงการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน พล.อ.ประยุทธ์มุ่งลงทุนในเมกะโปรเจคมากกว่าแก้ปัญหาให้ประชาชน เพราะอะไร มีปัจจัยอะไรที่ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ สนใจมากขนาดนั้น อยากให้พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของรัฐบาล คิดถึงประชาชนให้มากกว่าทำงานรับใช้กลุ่มทุน จะเกิดประโยชน์กับประเทศมากกว่า”นายชัยยันต์ กล่าว

Facebook Comments

Related post