Digiqole ad

“ชัชวาลย์ คงอุดม” ช่วยภัยแล้ง หนุนช่วยเงินขุดเจาะบ่อบาดาล ให้ชาวบ้านสระโพนทอง จ.ชัยภูมิ

 “ชัชวาลย์ คงอุดม” ช่วยภัยแล้ง หนุนช่วยเงินขุดเจาะบ่อบาดาล ให้ชาวบ้านสระโพนทอง จ.ชัยภูมิ

ชัชวาลย์ คงอุดม สมทบทุนส่วนตัวมอบเงิน 36,000 บาท ให้ชาวบ้าน ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ที่ลำน้ำสาธารณะยังเข้าไปไม่ทั่วถึง สำหรับใช้ช่วงหน้าแล้งในปีต่อๆ ไป เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเกือบ 60 ครัวเรือน ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา

Advertisement
Facebook Comments

Related post