Digiqole ad

“ชอนตะวันเกมส์” พิธีปิดประทับใจ ชิงชัยไปทั้งหมด 1,428 เหรียญทอง พร้อมส่งไม้ต่อ “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567

 “ชอนตะวันเกมส์” พิธีปิดประทับใจ ชิงชัยไปทั้งหมด 1,428 เหรียญทอง พร้อมส่งไม้ต่อ “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”

โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้บริหาร กกท. และนักกีฬาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนภายในจังหวัด จนทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทุกประการ ภายใต้แนวคิด “ชอนตะวัน สร้างสปิริต สร้างมิตรภาพ” ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ ความรัก ความสามัคคีของนักกีฬา และประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัด และประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ของจังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการแข่งขันตามมาตรฐานที่วางไว้ ทั้งในด้านการส่งเสริมโอกาสแก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จักจังหวัดนครสวรรค์มากขึ้น ผ่านทางสื่อต่างๆ จนเกิดการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด แสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของเจ้าภาพจังหวัดนครสวรรค์

นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” รวมระยะเวลาแข่งขันทั้งสิ้น 7 วัน มีการชิงชัยทั้งหมด 1,428 เหรียญทอง ใน 15 ชนิดกีฬา และมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งหมด 5,690 คน โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 139 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 33 เหรียญทอง และอันดับ 3 จังหวัดสงขลา 31 เหรียญทอง ตามลำดับ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นเกมส์กีฬาที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและวิถีกีฬาโลก โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาผนวกกับการจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบกีฬาสีขาว หรือที่เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึก และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬายังได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น และได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาในอนาคตให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” เต็มไปด้วยแสงสีเสียง และการแสดงจากจังหวัดเจ้าภาพ 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ชอนตะวันทอแสงแห่งไมตรี และชุดที่ 2 สานตำนานสามัคคีการกีฬา ซึ่งเป็นการแสดงที่สวยงามประทับใจ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรด, พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ และส่งท้ายด้วยพิธีมอบธงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป จังหวัดราชบุรี โดยมาพร้อมการแสดงชุด “ค่ำ ครวญ” ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post