Digiqole ad

“ชวิศา อินทกุล” คว้าเหรียญทอง ยิมนาสติก แอโรบิก 2 สมัยซ้อน

 “ชวิศา อินทกุล” คว้าเหรียญทอง ยิมนาสติก แอโรบิก 2 สมัยซ้อน
Social sharing
Digiqole ad

“จ๋า” ชวิศา  อินทกุล นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ดีกรี 2 เหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 คว้าเหรียญทอง ยิมนาสติกแอโรบิกหญิง ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

ผลการแข่งขันยิมนาสติก ยิมนาสติกแอโรบิก หญิง ที่โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นการแข่งขันชิงเหรียญทอง ของนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ทีมชาติไทย ผลการแข่งขันปรากฎว่า ชวิศา  อินทกุล (เชียงใหม่) คว้าเหรียญทองไปครอง ทำตคะแนนได้ 20.6 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ สุภัสสร  วัชราภรณ์ (สมุทรสาคร) ทำคะแนนได้ 18.6 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ไอรดา  ปานท้าว (สุพรรณบุรี) ทำได้ 18.35 คะแนน, ยิมนาสติกแอโรบิก ชาย เหรียญทอง ได้แก่ ชนกพล  เจียมสุขใจ (สุพรรณบุรี) ทำได้ 20.4 คะแนน, เหรียญเงิน ได้แก่ ณัทกฤป  ธีรสาธร (สมุทรสาคร) ทำได้ 16.95 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ภูณภัทร  ศรีคันธะรักษ์ (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 16.95 คะแนน

ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม เหรียญทอง ได้แก่ ชนกพล  เจียมสุขใจ และ อนุธิดา  บุญมาก (สุพรรณบุรี) ทำได้ 19.25 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ สุภัสสร  วัชราภรณ์ และ นนทวัฒน์  เพชรนอก (สมุทรสาคร) ทำได้ 17.05 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ภูณภัทร  ศรีคันธะรักษ์ และ วิจิตรา  สิทธินาวิน (กรุงเทพมหานคร) ทำได้ 16.85 คะแนน, ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน เหรียญทอง ได้แก่ ไอรดา  ปานท้าว, ชนกพล  เจียมสุขใจ และ     อนุธิดา  บุญมาก (สุพรรณบุรี) ทำคะแนนได้ 18.05 คะแนน เหรียญเงิน ภูผา  ชาติเขื้อ, นนทวัฒน์  เพชรนอก และ ณัทกฤป  ธีรสาธร (สมุทรสาคร) ทำคะแนน ได้ 16.9 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ยุพวัลย์  ภูษณะพงษ์, ณัฐริกา  วัดพ่วง และ จิราวดี  เหลืองอ่อน (กาญจนบุรี) ทำได้ 16.65 คะแนน

ผลการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม Roller Sports – Slalom Freestyle Classic Woman เหรียญทอง ได้แก่ ณัฐนันดา  ปสุตนาวิน (ตราด) เหรียญเงิน ได้แก่ ศิรินทร์ทิพย์  รักอักษร (สมุทรสาคร) เหรียญทองแดง ได้แก่ ณภัทร  นิลนนท์ (กรุงเทพมหานคร)เอ็กซ์ตรีม BMX Park – Bunny Hop เหรียญทอง ได้แก่ อนุรักษ์  ชุมศรี (นครราชสีมา) ทำได้ 105 คะแนน เหรียญเงิน นพรัตน์  ตรีประชานาถ (สระบุรี) ทำได้ 102 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ เกรียงไกร  ปลดรัมย์ (นครราชสีมา) ทำได้ 100 คะแนน, เอ็กซ์ตรีม

Skate Board Best Trick Station1 เหรียญทอง ได้แก่ วรุณ  ดีสมบัติ (ชุมพร) เหรียญเงิน ได้แก่ ณภัทร  วิจิตรจรุง (อุตรดิตถ์) เหรียญทองแดง ได้แก่ กนกพล  บริบูรณ์จตุพร (สุพรรณบุรี), เอ็กซ์ตรีม

Roller Sports – Slalom Freestyle Classic Man เหรียญทอง ได้แก่ มนุเชษฐ์  อภิชิตวงศ์นุชิต (จันทบุรี) เหรียญเงิน ได้แก่ กันณ์ดิษฐ์  สิทธิศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทองแดง ได้แก่ วัตรธพงษ์  คงปาน (สงขลา),  เอ็กซ์ตรีม

Skate Board Best Trick Station2 เหรียญทอง ชยากร  วงศ์วัฒนโสภณ (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน ได้แก่ โสธิชัย  รักษ์สำรวจ (สงขลา) เหรียญทองแดง ได้แก่ สงกรานต์  บุญเกิด (อุดรธานี)

ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ 15 แดง ประเภทคู่ เหรียญทอง ได้แก่ ชินภัทร์  คำสัตย์ และ อิศรา  กะไชยวงษ์ (จันทบุรี) ชนะ อัครเดช  วีระสัตรา และ สุเมธ  คงสิม (ศรีสะเกษ) 3-0 เฟรม

นครศรีธรรมราช กวาด 2 ทอง ในการแข่งขันกาบัดดี้ ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”ด้วยการเอาชนะ กระบี่ 42-34 คะแนน ส่วนประเภททีมหญิง นครศรีธรรมราช เอาชนะกระบี่ 65-29 คะแนน

ขณะที่การแข่งขันจักรยาน ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ – ทีมชาย (3 รอบ) เหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร (อดิเทพ พรหมพิชัย, วรยุทธ คะปัญญา, ยืนยง เพชรรัตน์ และ กนก ชุ่มบัวทอง) เหรียญเงิน ได้แก่ ศรีสะเกษ (อภิรักษ์ ศรเพชร, ทศพล เจริญพรหม, สัจจกุล เสียงล้ำ, พงษ์เทพ ท่าพิมาย), จักรยาน ประเภทลู่ เปอร์ซูท ชาย (4 กม.) เหรียญทอง ได้แก่ ปฐมภพ พลอาจทัน (อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน ศักดิ์ชัย พอดีงาม (กรุงเทพมหานคร), จักรยาน ประเภทลู่ สปรินท์ หญิง เหรียญทอง พรรณรายณ์ ราษี (ศรีสะเกษ) เหรียญเงิน ได้แก่ เยาวเรศ จิตมาตย์ (ศรีสะเกษ)

จักรยานประเภทลู่ สปรินท์ ชาย เหรียญทอง ได้แก่ พงษ์เทพ ท่าพิมาย (ศรีสะเกษ) เหรียญเงิน ได้แก่ นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ (สุพรรณบุรี), จักรยาน ประเภทลู่ พอยท์เรส ชาย (30 กม.) เหรียญทอง ได้แก่ เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ (เชียงราย) เหรียญเงิน ได้แก่ ตุลธร โสสลาม (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง วรุตม์ แปะกระโทก (นครราชสีมา), จักรยาน ประเภทลู่ สแคลช 6 กม. หญิง เหรียญทอง จิดาภา แก้วมุกดา (ลพบุรี) เหรียญเงิน พรรณรายณ์ ราษี (ศรีสะเกษ) เหรียญทองแดง ปิยะธิดา ทิศจันทร์ (กรุงเทพมหานคร)

ส่วนผลการแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลม ทีมชาย เหรียญทอง ทัตสุระ บรรพวีระชน, ศรายุทธ ต่อชีวี และ เกียรติกุล สุดเขตต์ (นครสวรรค์) ทำได้ 1689 คะแนน เหรียญเงิน บริพัตร จริยาทัศน์กร, ทศพล ศิริวรเวทย์ และ ชยุต สุวรรณกิจจาการ (ฉะเชิงเทรา) ทำได้ 1683 คะแนน เหรียญทองแดง พีชณัฐ คล้ายสุบรรณ, ชิษณุพงศ์ ปะดุกา และ นพดล สุทธิวิรัช (ราชบุรี) ทำได้ 1680 คะแนน

ปืนสั้นอัดลม ชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทัตสุระ บรรพวีระชน (นครสวรรค์) ทำได้ 572 คะแนน เหรียญเงิน บริพัตร จริยาทัศน์กร (ฉะเชิงเทรา) ทำได้ 571 คะแนน เหรียญทองแดง ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล (แพร่) ทำได้ 570 คะแนน, ปืนยาวท่านอน ทีมชาย เหรียญทอง ได้แก่ ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี, อัฐพล เอื้ออารี และ คมกริช ฆ้องนำโชค (สุพรรณบุรี) ทำได้ 1837.5 คะแนน เหรียญเงิน ภูริพัฒน์ ตันตินาคม, ธนัช เอี่ยมโอภาส และ กฤติณ กาเยาว์ (เชียงใหม่) ทำได้ 1816.8 คะแนน เหรียญทองแดง สุวิจักขณ์ เพชรอมรวงศ์, พงศธร ปัญญาทอง และ อภิเดช พงศ์ศิลปวิจิตร (สุพรรณบุรี) ทำได้ 1809.9 คะแนน

 

 

Facebook Comments

Related post