Digiqole ad

“ชวน หลีกภัย” ขึ้นรถไฟ สายกรุงเทพฯ-กันตัง วางแผนปรับปรุงส้นทางรถไฟช่วงสถานีตรัง-กันตัง ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวในอนาคต

 “ชวน หลีกภัย” ขึ้นรถไฟ สายกรุงเทพฯ-กันตัง วางแผนปรับปรุงส้นทางรถไฟช่วงสถานีตรัง-กันตัง ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวในอนาคต
Social sharing
Digiqole ad
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 66 นายชวน หลีกภัย Chuan และคณะขึ้นรถไฟขบวนที่ 167 กรุงเทพฯ-กันตัง โดยขึ้นที่สถานีตรัง และสิ้นสุดที่สถานีกันตังซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อวางแผนปรับปรุงส้นทางรถไฟช่วงสถานีตรัง-กันตัง ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวในอนาคต โดยเบื้องต้นจะนำต้นเฟื่องฟ้าหลากสีสัน จำนวน 20,000 ต้น มาทดลองปลูกตามแนวเส้นทางรถไฟดังกล่าว เพื่อให้เป็นเส้นทางที่แปลกใหม่โดยใช้หลัก “ตรัง เมืองคุณภาพอากาศที่ดี” และเส้นทางรถไฟนี้ได้ผ่านช่วงแนวขยายรันเวย์ของท่าอากาศยานตรัง เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้เส้นทางรถไฟเส้นนี้ลอดผ่านใต้แนวรันเวย์ทางด้านทิศตะวันตก
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ที่มา : เพจพรรคประชาธิปัตย์
Facebook Comments

Related post