Digiqole ad

ชลบุรี เฮ !!! มิชลินประกาศเปิดตัวเมืองใหม่ แนะนำอาหารและที่พักระดับโลก ในคู่มือ ‘มิชลินไกด์’ ประเทศไทย ประจำปี 2568

 ชลบุรี เฮ !!! มิชลินประกาศเปิดตัวเมืองใหม่ แนะนำอาหารและที่พักระดับโลก ในคู่มือ ‘มิชลินไกด์’ ประเทศไทย ประจำปี 2568
Social sharing

Digiqole ad

3 เมษายน 2567 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกาศเมืองใหม่ของคู่มือ ‘มิชลินไกด์’ ประเทศไทย ประจำปี 2568 โดยมีนายเอกชัย คหการบำรุง Vice President, Marketing B2C, East Asia and Oceania จากมิชลิน และนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

การประกาศขยายขอบเขตปักหมุดหมาย การคัดสรรร้านอาหารในจังหวัดใหม่ของ คู่มือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2568 (ค.ศ. 2025) ไปสู่จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหมุดหมายแรกในภาคตะวันออก และเป็นการยืนยันความสำเร็จที่ ททท. ดำเนินโครงการร่วมกับมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นและทำให้มีการสำรวจครอบคลุมครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ภายในงานฯ ได้เชิญ Mr. Mark Wiens ซึ่งเป็น YouTuber ด้านอาหารชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10.4 ล้านคน มาพูดคุยเกี่ยวการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย และการขยายพื้นที่สำรวจไปสู่จังหวัดชลบุรี อันมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงระดับโลก คาดว่าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีในการจุดหมายปลายทางด้านอาหารให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และเกิดการกระจายการเดินทางทั่วทั้งจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องนโยบายรัฐบาล Soft power ด้าน อาหาร นอกจากนี้ ยังช่วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ร้านอาหาร สนับสนุนแหล่งผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น เกิดการการจ้างงาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านอาหารและบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ททท. ให้การสนับสนุนโครงการ MICHELIN Guide Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั่วโลก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 7 ปี ตั้งแต่คู่มือฯ ประจำปี 2561-2567 มีพื้นที่สำรวจรวม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พังงา เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เกาะสมุยและสุราษฎร์ธานี สำหรับคู่มือประจำปี 2568 ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการสำรวจ ณ จังหวัดชลบุรี และจะมีการประกาศในปลายปีนี้นับเป็นเล่มที่ 8 และเป็นจังหวัดที่ 11 ของการจัดทำคู่มือดังกล่าว

#Gastronomy #tourism #Softpower #TourismHub
#AmazingThailand #MICHELINGUIDETH
#IgniteTourismThailand
#MichelinChonburi

Facebook Comments


Social sharing

Related post