Digiqole ad

ชมรมหมอพื้นบ้านเปิดบูธสมุนไพรไทย เพื่อเอาใจคนรักสุภาพ

 ชมรมหมอพื้นบ้านเปิดบูธสมุนไพรไทย เพื่อเอาใจคนรักสุภาพ
Social sharing

Digiqole ad

นายกองตรีธงขัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 92 ระหว่างวันที่ 11 – 19 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสร้างความสุขให้กับประชาชนและเพื่อจัดหารายได้ไปทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรีได้มีรายได้ไปช่วยเหลือสังคมใน จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ในการนี้ ชมรมหมอพื้นบ้านฯและอนุภาคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้เปิดบูธเพื่อบริการประชาชนในเรื่องสมุนไพรไทย การนวดแบบพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ประชาชนท่านใดสนใจเรื่องสมุนไพรไทย ซึ่งตั้งหน้าเวทีใหญ่

Facebook Comments


Social sharing

Related post