Digiqole ad

ชมรมนูรูลฮูดา-จารู (NRD) จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูพื้นเมือง Traditional Archery ในเกมส์ยิงธนู Thumb Ring Open Championship ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

 ชมรมนูรูลฮูดา-จารู (NRD) จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูพื้นเมือง Traditional Archery ในเกมส์ยิงธนู Thumb Ring Open Championship ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สนามยิงธนู ชมรมนูรูลฮูดา-จารู (NRD) ถนนริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งตลาดเก่า เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ได้จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูพื้นเมือง Traditional Archery ชื่อเกมการแข่งขันยิงธนู Thumb Ring Open Championship ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ซึ่งการจัดการแข่งขันจะมีระยะเวลาภายใน 1 วัน

การจัดแข่งขันครั้งนี้จะมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนูจำนวน 100 คน โดยมีนักกีฬาและชุมชนมีความพึ่งพอใจในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนู ร้อยละ 80 ของการจัดการแข่งขัน การจัดแข่งขันในครั้งนี้ จัดเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน ส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬายิงธนูและสร้างโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ พัฒนานักกีฬาให้ศักยภาพ สามารถแข่งขันระดับนานาชาติ

การจัดแข่งขันกีฬายิงธนูจะแบ่งการแข่งขันดังนี้ ประเภท รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) รางวัลที่ 1 1,500 บาท ,รางวัลที่สอง 1,000 บาท ,รางวัลที่ 3 500 บาท ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง) รางวัลที่1 1,500 บาท ,รางวัลที่2 1,000 บาท ,รางวัลที่3 500 บาท ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) รางวัลที่1 1,500 บาท ,รางวัลที่2 1,000 บาท ,รางวัลที่3 500 บาท ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) รางวัลที่1 1,500 บาท ,รางวัลที่2 1,000 บาท ,รางวัลที่3 500 บาท ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป OPEN (ชาย) รางวัลที่1 3,000 บาท ,รางวัลที่2 2,000 บาท ,รางวัลที่3 1,000 บาท และ ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป OPEN (หญิง) รางวัลที่1 3,000 บาท ,รางวัลที่2 2,000 บาท ,รางวัลที่3 1,000 บาท

ทั้งนี้การจัดแข่งขันครั้งนี้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นการสื่อการ พัฒนาคนในชุมชนให้สามารถ มีส่วนร่วม และส่งผลดีต่อการพัฒนาคน ทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ กีฬาสร้างความมีน้ำใจและความสามัคคี เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ทางด้านนายมามัดรอซาลี โต๊ะเก็ง ประธานชมรมกีฬายิงธนูชมรมนูรูลฮูดา-จารู และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู Thumb Ring Open Championship ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า วัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ ทุกครั้งเราต้องการส่งเสริมให้เด็กทั้งด้านธนูมีทักษะ ทักษะในการเล่นกีฬามีแนวคิดที่เป็นแบบสมาธิ ซึ่งการจัดแข่งขันธนูมันจะไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่น จะเห็นได้ว่าการยิงธนู เป็นการใช้ร่างกายและจริงๆแล้วเราใช้สมองมากกว่า

เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราต้องการให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจะเสริมในการเรียนของเด็กได้ ซึ่งการจัดกีฬายิงธนูครั้งนี้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เช่นที่มาในวันนี้ประเทศมาเลเซียมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน และก็ต่อไปประเทศลาวก็มาร่วมด้วย ส่วนประเทศที่เคยมาปีที่แล้วเขาติดภารกิจก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีการเชื่อมโยงกันอยู่ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ในเมื่อมีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราแล้วจะเห็นได้ว่าการจัดการใช้สอยจากคนต่างชาตินี้มีเงินสัมผัสในชุมชนมากขึ้น และหวังว่าการจัดการแข่งขันยิงธนูในครั้งนี้คงจะมีในทุกๆปีก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน

เกมส์ยิงธนูในครั้งนี้เราแบ่งเป็น 6 ประเภท 1.โดยมีการอายุเป็นเกณฑ์ อายุต่ำกว่า 12 ปีทั้งชายและหญิง 2.ต่ำกว่า 18 ปี ทั้งชายและหญิง 3.รุ่นไม่จำกัดอายุชายและหญิง เป็น 6 ประเภทปีนี้เรามีร่างวัลเป็นเงินและเป็นบัตรกำนันจากร้านค้ามีส่วนลดให้จากร้านขายอาหารเขาให้บัตรกำนันเป็นมูลค่า 500 บาท อะไรประมาณนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post