Digiqole ad

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

 ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
Social sharing

Digiqole ad

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

คุณธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นัดสังสรรค์สมาชิก อาทิ คุณไกรสีห์ นาคประเสริฐ , คุณนิยม นาคประเสริฐ , คุณสุนทร เขือรัมย์ , คุณสมบูรณ์ เกตุผึ้ง , คุณมนัส อุดร , คุณปรีชา การสมพจน์ และ คุณสุวัฒน์ เศวตยาราม พร้อมด้วย คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดยมี คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ให้การต้อนรับ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน.

Facebook Comments


Social sharing

Related post