Digiqole ad

“ชมรมช่างภาพการเมือง” และภาคีเครือข่ายร่วมมอบวีลแชร์จและเงินแก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง ในโครงการ “รถวีลแชร์เพื่อน้องผู้พิการ”

 “ชมรมช่างภาพการเมือง” และภาคีเครือข่ายร่วมมอบวีลแชร์จและเงินแก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง ในโครงการ “รถวีลแชร์เพื่อน้องผู้พิการ”
Social sharing
Digiqole ad

25 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบสังคม และคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและเสริมสร้างความผูกพันของสำนักประชาสัมพันธ์ เครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมมอบวีลแชร์จำนวน 29 คัน พร้อมเงินบริจาคจำนวน 3,800 บาท ให้แก่ บาทหลวงอนุสรณ์ นิลเขต ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง ในโครงการ “รถวีลแชร์เพื่อน้องผู้พิการ” สำหรับเด็ก ๆ ผู้พิการบ้านคามิลเลียนและผู้ป่วยยากไร้ในชุมชนใกล้เคียง

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการแสดงดนตรีสานความสุข โดยนายวันชนะ โฉมฉิน และกลุ่มจิตอาสาสานฝันปันสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน รวมทั้งยังได้นำวีลแชร์ จำนวน 10 คัน มอบแด่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเทวา จ.นนทบุรี และจะนำมอบแก่ หมอลาภ สุขทอง หมอกระดูกจังหวัดพัทลุง 3 คัน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารักษาเกี่ยวกับกระดูกในโอกาสต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าว คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกฯ ของสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง และเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเอื้ออาทรห่วงใยต่อผู้พิการ และให้ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ได้รับวีลแชร์เพื่อช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมสนับสนุนวีลแชร์และบริจาคเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,644 บาท สามารถจัดซื้อวีลแชร์ได้ 42 คัน และเงินบริจาคจำนวน 3,800 บาท

Facebook Comments

Related post