Digiqole ad

‘ชนินทร์’ ลุย ‘สุรินทร์’ เร่งรัดแก้ปัญหาที่สาธารณะทับซ้อนที่ดินทำกิน ส่งต่อสิทธิบนที่ดินให้ลูกหลาน ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

 ‘ชนินทร์’ ลุย ‘สุรินทร์’ เร่งรัดแก้ปัญหาที่สาธารณะทับซ้อนที่ดินทำกิน ส่งต่อสิทธิบนที่ดินให้ลูกหลาน ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
Social sharing
Digiqole ad
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน และการบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัดสุรินทร์
นายชนินทร์ กล่าวว่าปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก ตนได้รับมอบหมายให้ลงมารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงและเร่งรัดการดำเนินการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรทับซ้อนกับที่สาธารณะ ที่ประกาศเป็นทําเลเลี้ยงสัตว์บ้านบึงบนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ส่งผลให้การออกเอกสารสิทธิให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถทำได้ ทั้งที่กายภาพตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเป็นที่นามายาวนานหลายสิบปี ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการสาธารณะอย่างที่มีประกาศไว้
.
จากการประชุมหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นปัญหาลักษณะนี้มิใช่เพียงในจังหวัดสุรินทร์ แต่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เหตุเพราะในอดีตการประกาศพื้นที่ต่างๆไม่ได้มีการทำงานและฐานข้อมูลที่บูรณาการกัน จึงเกิดเหตุการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุมจึงเสนอให้ใช้พื้นที่นี้นำร่องกรณีศึกษาเพื่อหา ‘แนวทางแก้ปัญหาที่ดินสาธารณะทับซ้อนกับที่ดินทำกิน’ โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อเสนอมาตรการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภายในกรอบระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้เกิดเป็นข้อสรุปเชิงนโยบายในการปรับใช้กับกรณีลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป
“รัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างอาชีพของพี่น้องประชาชน หากการแก้ปัญหาการกระจายกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทำได้สำเร็จ จะเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน กลับไปลงพัฒนาท้องถิ่นในที่ดินทำกินของตน สร้างอาชีพ ต่อยอดการลงทุน และเป็นรากฐานของการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้” รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post