Digiqole ad

“ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รายงานตัว ปฏิญาณตนและเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร

 “ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รายงานตัว ปฏิญาณตนและเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing
Digiqole ad
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รายงานตัว ปฏิญาณตนและเข้าปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าวันนี้ 24 มกราคม 2567
ประวัติ
กรรมการบริหารพรรค และรองโฆษก พรรคเพื่อไทย
อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
การศึกษา
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท International Master of Public Administation (IMPA) ที่ Tsinghua University
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post