Digiqole ad

ชนะใจเป็นที่ 1 อีกครั้ง…ทรู เคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤต ครองบัลลังก์แบรนด์แห่ง CSR 2 ปีซ้อน

 ชนะใจเป็นที่ 1 อีกครั้ง…ทรู เคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤต ครองบัลลังก์แบรนด์แห่ง CSR 2 ปีซ้อน

ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่ยังคงอยู่เคียงข้าง พร้อมยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือคนไทยและทุกภาคส่วนในทุกๆ สถานการณ์จนเป็นที่ยอมรับ…ล่าสุด ไทพ์วันแล็บ บริษัทวิจัยการตลาดในประเทศไทย ร่วมกับ มาร์เก็ตบัซซ บริษัทวิจัยและการตลาดผ่านโมบายล์ระดับโลก เปิดผลสำรวจออนไลน์ล่าสุด “บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ปี 2564” (Thailand’s Most Admired CSR Companies 2021) โดยกลุ่มทรู ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ส่งผลให้ครองแชมป์ “สุดยอดแบรนด์ด้าน CSR ในใจชาวไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่แม้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังคงเดินหน้าภารกิจ สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและก้าวทันยุคดิจิทัล พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ นำทุกศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร มาร่วมสร้างคุณค่า ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

Advertisement

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้ ได้คะแนนสูงสุด เป็นองค์กรอันดับ 1 ด้าน CSR ในใจชาวไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากผลสำรวจออนไลน์ “บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ปี 2564” (Thailand’s Most Admired CSR Companies 2021) จัดโดยไทพ์วันแล็บ บริษัทวิจัยการตลาดของประเทศ ร่วมกับ มาร์เก็ตบัซซ บริษัทวิจัยและการตลาดผ่านโมบายล์ระดับโลก ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของกลุ่มทรู ที่ต้องการเคียงคู่คนไทยเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ซึ่งแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ยังคงนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มาช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ทั้งโครงการทรูปลูกปัญญาที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสการเรียนรู้อันเท่าเทียม ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย การพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งแพลตฟอร์ม True Virtual World ศูนย์รวมโซลูชันครบวงจรครั้งแรกที่ให้ทำงานและเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนมอบอุปกรณ์การสื่อสารและซิมแก่นักเรียน รองรับการศึกษายุคนิว นอร์มัล”

“ยิ่งไปกว่านั้น จากรายงานผลวิจัยดังกล่าวที่สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคชาวไทย อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์ต่างๆ ในประเทศ ยังชี้ให้เห็นชัดเจนว่านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มทรู สามารถสร้างคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆ ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่จดจำและยอมรับในวงกว้าง อาทิ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นำเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G และ ทรูโรโบติกส์ เข้าไปสนับสนุุนด้านการสื่อสารและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และจุดฉีดวัคซีนต่างๆ การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” ให้ประชาชนและผู้ป่วยโควิด-19 ปรึกษาแพทย์ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน True HEALTH รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเปราะบางให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มทรู ขอขอบคุณคนไทยที่ชื่นชมในความมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือสังคมตลอดมา และพร้อมยืนหยัด ก้าวเดินต่อไปเพื่อสานต่อภารกิจ ร่วมส่งมอบคุณค่า ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป”

ทั้งนี้ การวิจัย “บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย ปี 2564” (Thailand’s Most Admired CSR Companies 2021) ดำเนินการโดยบริษัท ไทพ์วันแล็บ จำกัด บริษัทวิจัยการตลาดในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท มาร์เก็ตบัซซ จำกัด บริษัทวิจัยและการตลาดผ่านโมบายล์ระดับโลก โดยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นคนไทยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9,600 คน จากทั่วประเทศ แบ่งเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (26% จากจำนวนผู้สำรวจทั้งหมด) และจังหวัดอื่นๆ (74% จากจำนวนผู้สำรวจทั้งหมด) ซึ่งผลสำรวจมาตลอดทั้งปี 2021 พบว่า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการยกย่องชื่นชมมากที่สุดในการช่วยเหลือสังคมและคนไทย โดยได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ

Advertisement
Facebook Comments

Related post