Digiqole ad

ฉลอง 20 ปี “ม.กรุงเทพธนบุรี” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์นิทรรศการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันทุกพันธกิจให้ก้าวไกล

 ฉลอง 20 ปี “ม.กรุงเทพธนบุรี” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์นิทรรศการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันทุกพันธกิจให้ก้าวไกล
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดงาน “BTU FAMILY 20th ANNIVERSARY” อย่างยิ่งใหญ่ บุคลากรพร้อมใจร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 20 ปี ส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีของบุคลากร โชว์นิทรรศการประวัติความเป็นมาและการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพทุกระดับและการกีฬา ตอกย้ำความมุ่งมั่นรวมพลังทุกฝ่ายร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไกลทุกพันธกิจ พร้อมรวมใจร่วมอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังแด่ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานเป็นงาน “BTU FAMILY 20th ANNIVERSARY” เฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี โดยมีท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ ท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และครอบครัว รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือพร้อมใจแต่งกายด้วยสีชมพูอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมแสดงความยินดี และเฉลิมฉลองความสำเร็จความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนางานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพทุกระดับ และความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการกีฬาด้วย ทั้งนี้ บุคลากรและผู้ร่วมงานได้พร้อมใจร่วมอวยพรแด่ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาอีกด้วย


งานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่าย และสะท้อนถึงการรวมพลังให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรร่วมมือกันบูรณาการความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทุกศาสตร์สาขาวิชาให้พร้อมต่อการมุ่งมั่นพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพด้วยความเข้มแข็ง และมีความพร้อมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทุกมิติในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะความเข้มข้นของการจัดการเรียนการสอนทุกศาสตร์สาขาวิชา การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อเสริมการพัฒนาอย่างยั้งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการกีฬาทุกประเภทอย่างมืออาชีพ


ในการนี้ การจัดงาน “BTU FAMILY 20th ANNIVERSARY” ดังกล่าวมีการแสดงชุด “รำอวยพรอ่อนหวาน” จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชุด “จับมือกันไว้” ชุด “Uptown Frunk” พร้อมทั้งการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จากคณะนิเทศศาสตร์ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากคณะดุริยางคศาสตร์ และการแสดงชุดพิเศษจากคุณมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่) รุ่ง สุริยา ศิลปิน-ดารา-นักร้อง-นักแสดง อีกด้วย ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

Facebook Comments


Social sharing

Related post