Digiqole ad

ฉลอง 103 ปี กระทรวงพาณิชย์ ! “จุรินทร์” มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2566” จำนวน 16 ราย แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ให้ประเทศ

 ฉลอง 103 ปี กระทรวงพาณิชย์ ! “จุรินทร์” มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2566” จำนวน 16 ราย แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ให้ประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
(18 ส.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานป็นประธานมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2566”ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ปี 2566 พร้อมด้วยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
โดยนายจุรินทร์ได้มอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 16 ราย แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ โดยการมอบรางวัลในปีนี้ถือเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรก ในปี 2553
สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ดังนี้ ด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ด้านผู้สร้างนวัตกรรม ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อึ้งเซ้งเฮง (1994) จำกัด และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัล 5 ราย แยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไป ได้แก่ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี นายวิชา ธิติประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร ดร.วันดี สุชาติกุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านครูศิลป์ของแผ่นดิน หรือครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ นายเฉลิมพล ประทุมวัน ผู้จัดการ หจก. เฉลิมพลเจริญศิลป์ นายสิริวัฑน์ เธียรปัญญา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2564 สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัล 6 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนวพร ฤทธิ์เรืองนาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนภูมิภาค 2 ราย ได้แก่ น.ส.สุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางทัศนีย์ มูลสมบัติ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และส่วนต่างประเทศ 1 ราย ได้แก่ น.ส.สุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ในช่วงเช้านายจุรินทร์ ได้นำคณะผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญพระพุทธมนต์ และภายในงานได้มีการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ ผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 103 ปีด้วย
ที่มา : เพจพรรคประชาธิปัตย์
Facebook Comments

Related post