Digiqole ad

จ.อุตรดิตถ์ Kick Off ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทิดไท้องค์ราชัน ระดมช่างไฟฟ้ากว่า 1,000 คน ร่วมบูรณาการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ทำน้ำเย็นปูพรมทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์

 จ.อุตรดิตถ์ Kick Off ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทิดไท้องค์ราชัน ระดมช่างไฟฟ้ากว่า 1,000 คน ร่วมบูรณาการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ทำน้ำเย็นปูพรมทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนให้มีความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการใช้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแก่ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ ได้แก่ โรงเรียน วัด หรือสถานที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีจิตอาสาช่างไฟฟ้าที่ได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย และฟากท่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้เข้าไปให้บริการ

จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 430 แห่งแบ่งออกเป็น ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 146 แห่ง ที่เจ้าหน้าที่ระดมลงพื้นที่ หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตู้ทำน้ำเย็นชำรุดมีกระแสไฟรั่วไหลจะให้หยุดใช้งานในทันที และดำเนินการแก้ไขหาสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟฟ้ารั่ว ดำเนินการติดตั้งระบบสายดินและอุปกรณ์ตัดไฟ rcd หรือเปลี่ยนปลั๊กไฟที่มีระบบสายดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ทำน้ำเย็นเกิดความปลอดภัยสูงสุด

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Facebook Comments


Social sharing

Related post