Digiqole ad

จ.สงขลา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 จ.สงขลา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
Social sharing

Digiqole ad

จังหวัดสงขลา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 กรกฎาคม 2567 ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพลเรือน นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก
โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึงฤกษ์เวลา 14.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร จากนั้นเจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว และอัญเชิญขันสาครพร้อมที่ตักไปยังขบวนรถก่อนเคลื่อนออกจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ มุ่งตรงไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจเป็นผู้อัญเชิญขันสาคร

ซึ่งตามกำหนดการหลังจากขบวนน้ำศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาแล้ว จะมุ่งหน้าต่อไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร และขึ้นแพขนานยนต์ข้ามฟากจากฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร ข้ามไปยังฝั่งอำเภอเมืองสงขลา นับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ข้ามทะเลสาบ และเมื่อขบวนฯ ขึ้นจากแพขนานยนต์แล้วจะเคลื่อนต่อไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเชิญขันน้ำสาครไปเก็บรักษาไว้ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2567 และพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำหรับ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลา ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยเฉพาะโรคผิวหนัง โดยนำน้ำไปดื่มกิน อาบรักษาโรค ตลอดจนนำไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เคยถูกใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เเละพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
โดยในเชิงประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ เพื่อทอดพระเนตร เกาะสี่ เกาะห้า แล้วเสด็จกลับทางเรือและมาขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่อท่อ พระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างที่ประทับขึ้นใกล้ ๆ กับบ่อท่อ ขณะที่พระองค์ประทับอยู่นั้นปรากฏว่าพระองค์มีอาการประชวรแต่เมื่อพระองค์ได้สงสนานพระวรกายด้วยน้ำในบ่อท่อนั้นแล้วก็ทรงหายจากการประชวร พระวรกายเป็นปกติ ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นสิริมงคล จึงใช้น้ำในบ่อนี้ในการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ บ้างก็นำมาใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post