Digiqole ad

“จ.ภูเก็ต” จับมือ “กรมพัฒนาชุมชน” และ เจ้าถิ่น Check In ภูเก็ต จัดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาค “อันดามัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

 “จ.ภูเก็ต” จับมือ “กรมพัฒนาชุมชน” และ เจ้าถิ่น Check In ภูเก็ต จัดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาค “อันดามัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
Social sharing
Digiqole ad

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน และ เจ้าถิ่น Check In ภูเก็ต จัดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาค “อันดามัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมชู 5 หมู่บ้านนำร่องสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชูความพร้อม 5 หมู่บ้านนำร่อง สถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ได้นำรถ Food Truck เข้าร่วมกิจกรรมโดยนำเมนูอาหารที่ผ่านการแข่งขันจากกิจกรรม ออกจำหน่าย และจัดกิจกรรมภายในงาน Thai Taste Therapy Market จัดขึ้นวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 , งาน OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด จัดขึ้น ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส สามกอง และที่หลาดใหญ่ หรือถนนคนเดินภูเก็ต ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาย ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดได้เยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติให้ความสนใจกับเมนูอาหารถิ่นที่ได้ นำมาสาธิต และจำหน่ายภายในงานจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป

Facebook Comments

Related post