Digiqole ad

จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด–19 เพิ่มเติม กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงาน พื้นที่ อ.แม่สอด

 จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด–19 เพิ่มเติม กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงาน พื้นที่ อ.แม่สอด
Social sharing
Digiqole ad
วันนี้ (27 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด–19 เพิ่มเติม กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงาน พื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมี พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 310 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมถึง นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
จากกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในพื้นที่หมู่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด และเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 ทีมสอบสวนโรค ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้งหมดจำนวน 840 คน พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 452 คน รวมกับผู้ติดเชื้อจากการตรวจเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 จำนวน 74 คน รวมมีผู้พบเชื้อทั้งหมด 526 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้กำหนดให้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ในพื้นที่ ต.แม่ตาว จำนวน 4 แห่ง และให้เร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้มีมติให้ปิดพื้นที่ชั่วคราวบางส่วนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด เนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ และให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) กับกลุ่มแม่ค้าที่ขายของบริเวณหน้าโรงงานอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อีกด้วย
Facebook Comments

Related post