Digiqole ad

จ.ขอนแก่นร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 จ.ขอนแก่นร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 10.00 น.นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอำเภอบ้านฝาง นักเรียน ราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 ชนิด เนื้อที่ 5 ไร่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลาตะเพียนทอง) จำนวน 20,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 5,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ และกิจกรรมทําฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 395 คน

Facebook Comments

Related post