Digiqole ad

จ.ขอนแก่นจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าว/และนายจ้างสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

 จ.ขอนแก่นจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานแรงงานต่างด้าว/และนายจ้างสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นแรงงานจังหวัดขอนแก่น, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ,ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น,จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ด้านความมั่นคง) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments


Social sharing

Related post