Digiqole ad

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU ไอยรา แพลนเน็ต ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์!!

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU ไอยรา แพลนเน็ต ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์!!
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร , อาจารย์ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด และ ศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์หญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด  ต่อยอดงานวิจัย 5 โครงการ ภายใต้นโยบาย “นวัตกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจ” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจสำคัญในการรับใช้สังคม เป็นเสาหลักของแผ่นดินในด้านวิชาการ ซึ่งการนำผลงานวิจัยมาก่อให้เกิดประโยชน์จัดเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นกลไกที่ทำให้งานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” อย่างแท้จริง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับ บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาและทดสอบอาหารเสริมทางคลินิกเพื่อผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “นวัตกรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจ” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์  กล่าวต่อว่า สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยการร่วมมือกับ บริษัท ไอยราแพลนเน็ต จำกัด ในครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือที่มีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งนวัตกรรมงานวิจัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์งานวิจัยนวัตกรรมของไทยก้าวไกลไปสู่ระดับสากล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะเป็นเสาหลักของแผ่นดินที่ตอบโจทย์ให้กับผู้คนได้ในทุกระดับ

 

ขณะที่การร่วมมือกันในครั้งนี้มีอยู่ 5 โครงการ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมุ่งเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศและใช้องค์ความรู้ภายในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยให้มีราคสูงขึ้น  โดยผลงานวิจัยทั้งหมดที่ทำร่วมกันจะเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ทั้งหมด

ด้าน ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนับล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ไอยรา แพลนเน็ต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนวัตกรรมงานวิจัยมานานกว่า 12 ปี ด้วยพันธกิจ “สร้างคุณค่าสู่สังคม” บริษัทฯ นำงานวิจัยที่มีคุณค่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างงานและอาชีพ สร้างชุมชนที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจบนหลักการ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เทรนด์สุขภาพของโลกเน้นการดูแลตนเองด้วยนวัตกรรมงานวิจัยที่มีคุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลายเป็นทางเลือกสำคัญในการทำการตลาดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 

อย่างไรก็ตาม ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ “องค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นการคัดสรรนวัตกรรมงานวิจัยที่ โดดเด่น  และแตกต่าง เพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัทไอยรา แพลนเน็ต จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างคุณค่างานวิจัยพร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เพื่อผู้บริโภคได้รู้จักและได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนาคต

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post