Digiqole ad

“จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมช.กระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามสด เรื่องการนำที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ นำมาให้ประชาชนเช่าทำกินและอยู่อาศัย

 “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมช.กระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามสด เรื่องการนำที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ นำมาให้ประชาชนเช่าทำกินและอยู่อาศัย
Social sharing

Digiqole ad
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามสดของนางสาวชนก จันทาทอง สส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่องการนำที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ นำมาให้ประชาชนเช่าทำกินและอยู่อาศัย ซึ่งนางสาวชนก จันทาทอง ได้กล่าวว่าด้วยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นโยบายจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยให้มีการสำรวจนำที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของรัฐในแต่ละหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เช่าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในราคาถูก โดยล่าสุดรัฐบาลได้นำร่องโครงการหนองวัวซอโมเดล มอบเอกสารสิทธิให้พี่น้องประชาชนเพื่อใช้เพาะปลูกและอยู่อาศัย และจะมีในจังหวัดอื่นๆ อีกตามลำดับ จึงมีคำถามดังนี้
.
คำถามที่ 1 กระทรวงกลาโหม ให้ที่ดินจริงหรือไม่ ส่งมอบถึงมือประชาชนอย่างไร คิดค่าเช่าเท่าไร และหากได้เช่าแล้ว ประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจากที่ดินกรมธนารักษ์
.
คำถามที่ 2 รัฐบาลมีแผนในการดำเนินการในระยะที่ 2 ที่จังหวัดใด เนื้อที่จำนวนเท่าใด
.
คำถามที่ 3 รัฐบาลจะต่อยอดการนำที่ดินในครอบครองของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต่อยอดกับหน่วยงานรัฐ ราชการไหนบ้าง และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
.
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวตอบกระทู้สดว่า ทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมได้ให้การตอบรับที่ดีต่อนโยบายเดินหน้าให้สิทธิที่ดินทำกินกับประชาชนของรัฐบาล ‘หนองวัวซอโมเดล’ คือแม่แบบนำที่ดินกองทัพ จำนวนเกือบ 10,000 ไร่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการมอบที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กรมธนารักษ์ส่งต่อให้พี่น้องประชาชน เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายมอบที่ดินทำกิน 10 ล้านไร่ตามที่รัฐบาลเคยแถลงนโยบายต่อหน้ารัฐสภา
.
การมอบที่ดินนั้น ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้ที่ดินที่มีทั้งเพื่ออยู่อาศัยและใช้สำหรับประกอบอาชีพ ซึ่งทางกองทัพยังให้ความร่วมมือในการเตรียมปรับปรุงที่ดินพื้นฐานให้ประชาชนพร้อมใช้พื้นที่อีกด้วย
.
ส่วนอุปสรรคในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียม กรมธนารักษ์ยกเว้นการจัดเก็บจนเหลือเพียงค่าใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น เช่าเพื่ออาศัยไม่เกิน 100 ตร.วา ตร.วาละ 25 สตางค์ต่อเดือน และหากเช่าเกิน 100 ตร.วา ตร.วาละ 50 สตางค์ต่อเดือน และเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 50 ไร่ ไร่ละ 20 บาทต่อปี และเกิน 50 ไร่ ไร่ละ 30 บาทต่อปี ที่ดินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยและทำกิน
.
คำถามต่อมา นายจุลพันธ์ ให้คำตอบในขณะที่ดำเนินการหนองวัวซอ โมเดล ยังคงมีการดำเนินการส่งมอบที่ราชพัสดุอื่น ๆ คู่ขนานกันไป โดยพยายามใช้หลักเกณฑ์อัตราเช่นเดียวกันทั้งประเทศ อย่างในบ่ายนี้ทางกองทัพจะมีการส่งมอบที่ดินให้กรมธนารักษ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ต่อด้วยที่ดินในจังหวัดราชบุรีและสมุทรปราการ รวมพื้นทั้ง 4 จุด ประมาณ 30,000 ไร่ จากเป้าหมาย 100,000 ไร่ต่อปี โดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการนี้เพื่อนำที่ราชพัสดุในทุกจังหวัดทั่วประเทศมาให้ประชาชนได้ใช้อยู่อาศัยและทำมาหากิน
.
คำถามสุดท้าย นายจุลพันธ์ ได้พูดถึงความพยายามแก้ไขปัญหาในฐานะรัฐบาลที่มองเห็นถึงปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างประชาชนและราชการที่ในอดีตมีการฟ้องร้องทำให้มีการขับไล่และสูญเสียเกิดขึ้น การนำที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ นำมาให้ประชาชนเช่าทำกินและอยู่อาศัย จึงเป็นการแก้ไขที่อยู่ในกรอบกฎหมายเพื่อให้ความชอบธรรมแด่ประชาชน และกรมธนารักษ์ก็ยังคงเดินหน้าประสานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาส่งต่อให้ที่ดินเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post