Digiqole ad

“จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมช.การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดมาตรการพักหนี้เกษตรกร

 “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมช.การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดมาตรการพักหนี้เกษตรกร
Social sharing
Digiqole ad
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดมาตรการพักหนี้เกษตรกรว่า กระทรวงการคลังได้เรียกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มาหารือเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้เกษตรกร ซึ่งจะสรุปกรอบมาตรการและเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการพักหนี้ให้กลุ่มเอสเอ็มอีและให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุด
.
1. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวว่า ความคืบหน้าในส่วนของมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี คาดว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อทำกรอบรายละเอียดและมาตรการดำเนินการและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
.
2. มาตรการพักหนี้กลุ่มเอสเอ็มอี เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลกลุ่มลูกหนี้ ตามรหัส 21 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มีวงเงินสินเชื่อ 3 แสนล้านบาท มีลูกค้าอยู่ประมาณ 3 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าของ ธ.ก.ส.ส่วนน้อย และมีลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสินเป็นส่วนใหญ่ โดยจะพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะต้องขอเวลาทำรายละเอียดและ เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างช้าสุดภายใน 1 เดือน
.
3. “กระทรวงการคลัง จะเสนอนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ตั้งคณะทำงานโดยเชิญตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อกำหนดแนวทางในการพักหนี้ให้กลุ่มเอสเอ็มอี ให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุด” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
Facebook Comments

Related post