Digiqole ad

“จุรินทร์ ออนทัวร์ตรัง” เดินหน้าประกันรายได้ ปี 3 ชาวตรังลั่น! “ท่านจุรินทร์ สู้ๆ” ปาล์มราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ยางราคาดี

 “จุรินทร์ ออนทัวร์ตรัง” เดินหน้าประกันรายได้ ปี 3 ชาวตรังลั่น! “ท่านจุรินทร์ สู้ๆ” ปาล์มราคาสูงสุดในรอบ 10 ปี ยางราคาดี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.จังหวัดตรัง นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

Advertisement

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรังและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มีหลายกิจกรรมประกอบด้วย 1. มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2.โครงการเซ็น MoU ความร่วมมือระหว่าง อ.ค.ส.กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3.โครงการประกันได้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม

โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่ซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ของกองทุนฯ โดยหากเกษตรกรเป็นหนี้สถาบันการเงินแล้วใช้หนี้ไม่ครบถ้วนจะโดนฟ้องร้องดำเนินคดีและยึดที่ดินทำกิน กองทุนฯจะไปช่วยซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน ให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฯแทน ข้อดี 1.ไม่ยึดที่ดินทำกิน 2.ดอกเบี้ยแค่ 1% และวันนี้ลดลงเหลือ 0% เมื่อชำระเงินครบถ้วนก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน และมีโครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรที่จะจัดงบโครงการให้พี่น้องรวมกลุ่มกันไปทำอาชีพทั้งเกษตร ปศุสัตว์การบริการทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยวันนี้มาคืนโฉนดให้กับพี่น้องจำนวน 27 ราย มอบเช็คชำระหนี้แทนกรณีเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 15.39 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบเช็คเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 3 องค์กร สมาชิก 44 ราย เป็นเงิน 1.5 ล้านบาท ที่ผ่านมาช่วยจังหวัดตรังซื้อหนี้มาแล้ว 133 ล้านบาท มอบโฉนดคืนให้พี่น้องจังหวัดตรังไปแล้ว 864 ราย

สำหรับยางพารากับปาล์มน้ำมัน เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษและผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ โดยทำมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ขึ้นปีที่ 3 ซึ่งดีกับพี่น้องชาวสวนยางและสวนปาล์ม คือจะทำให้มีรายได้สองทาง 1.เอายางไปขายในตลาด 2.มีเงินส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน

“เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชาวปักษ์ใต้บ้านเราและชาวสวนยางทั่วประเทศรวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและข้าวส่วนผลไม้มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งวันนี้ทั้งยางและปาล์มราคาขึ้น แต่น้ำยางข้นราคายังลงมาบ้างนี้ เพราะน้ำยางข้นบ้านเราผลิตไปเพื่อทำถุงมือยางและตลาดใหญ่ที่สุด คือ มาเลเซีย ช่วงที่ผ่านมามาเลเซียมีปัญหาโควิด ทำให้โรงงานผลิตถุงมือยางปิดตัว ส่งออกไปมาเลเซียลำบากราคาเลยตกลงมา และโรงงานทำถุงมือยางในบ้านเรามีปัญหาโควิดบางแห่งต้องปิดตัวลดกำลังการผลิตส่วนปาล์มน้ำมัน วันนี้ขึ้นไปกิโลกรัมละ 8.50 บาท บางแห่งถึง 9 บาท ที่ราคาขึ้นเพราะมาตรการบริหารจัดการของเราแก้ปัญหาได้ถูกจุด ซึ่งก่อนนี้มีการลักลอบนำเข้าทำให้ปริมาณปาล์มล้นตลาดและราคาตก “ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ 1.ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบกเด็ดขาด ให้นำเข้าทางเรือท่าเรือแหลมฉบัง ออกทางหนองคายและสระแก้ว ในที่สุดจึงไม่นำเข้าเพราะต้องขนขึ้นเรือ 2.ตนนำคณะไปอินเดีย 2 รอบ เปิดตลาดน้ำมันปาล์ม วันนี้ราคาปาล์มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราสามารถส่งน้ำมันปาล์มออกไปอินเดียได้มากขึ้น 3.เราอนุญาตให้นำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันดีเซลผสม โดยเราจะยังไม่เลิกการนำไปผสม ให้คงที่ 3 ปีทั้ง B7 B10 และ B20 เพื่อให้น้ำมันดีเซลมีส่วนผสมน้ำมันปาล์ม ทำให้ปาล์มบ้านเราขายดีขึ้นจากมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่หากวันไหนราคาตกก็ยังมีประกันรายได้เข้าไปช่วยพี่น้อง

โดยในระหว่างงาน มีเกษตรกรที่มาต้อนรับกำลังใจ และกล่าวว่า “ท่านจุรินทร์สู้ๆ บายใจ วันนี้ที่ท่านจุรินทร์มาเยี่ยม ปาล์มราคาโลละ 10 บาท ยางราคาก็ดีซึ่งเราพี่น้องเกษตรกรอยู่บายใจ ตอนนี้โครงการประกันรายได้เราก็ยังได้รับ”

Advertisement
Facebook Comments

Related post