Digiqole ad

“จุรินทร์” ลงพื้นที่ตรัง ติดตามความคืบหน้าประกันรายได้สินค้าเกษตร

 “จุรินทร์” ลงพื้นที่ตรัง ติดตามความคืบหน้าประกันรายได้สินค้าเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 64 เวลา 13.30 น ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง รองนายกรัฐมนตรี(จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมในงานประกอบด้วย 1)รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(ไชยยศ จิรเมธากร) 2)รองปลัดกระทรวงพาณิชย์3)อธิบดีกรมการค้าภายใน 4)ประธานกรรมการบริหาร กฟก(รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท) 5)เลขาธิการสำนักงาน กฟก. 6) ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต) 7)ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 8)สุณัชชา โล่สถาพรพิธ สส.จังหวัดตรัง 9)นริศ ขำนุรักษ์ สส.จังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติในพิธี 1)มอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ 4 โครงการ 1.49 ล้านบาท 2)เช็คชำระหนี้แทนเกษตร 16 ราย 15.3 ล้านบาท 3)คืนโฉดพร้อมมอบเกียติบัตรให้เกษตร 27 ราย โฉด 22 แปลงคืนให้เกษตรกรสมาชิก กฟก และ 4)มอบทะเบียนให้เกษตรกร 4 องค์กร สมาชิก 337 ราย สำหรับในพื้นที่จังหวัดตรัง กฟก ให้การฟื้นแล้ว 72 โครงการ เกษตรกร 6,543 คนงบประมาณ 8.2 ล้านบาท ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว 217 ราย งบประมาณ 83.7 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรไว้ได้ 2,935 ไร่เศษ มีเกษตรการชำระหนี้คืน กฟก และรับโอนโฉนดคืน 77 ราย นอกจากนี้มีการทำ MOU เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง กฟก กับ อคส โดยเลขาธิการ กฟก.และ ผู้อำนวยการ อคส.ในวันดังกล่าวด้วย

Advertisement

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post