Digiqole ad

“จุรินทร์” ย้ำการจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นหน้าที่ 8 พรรค ชี้ทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นโดยเร็ว ปชป.พร้อมทำทุกหน้าที่

 “จุรินทร์” ย้ำการจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นหน้าที่ 8 พรรค ชี้ทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นโดยเร็ว ปชป.พร้อมทำทุกหน้าที่
Social sharing
Digiqole ad
(25 ก.ค. 66) เวลา 09:30 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า วันที่ 6 สิงหาคม นี้ พรรคประชาธิปัตย์จะได้มีการประชุม เพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว และมีระบบระเบียบในการบริหารชัดเจนอยู่แล้ว ระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่กรรมการบริหารชุดรักษาการก็ทำหน้าที่พรางไปก่อนจนกว่าจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่จะมีการยืดระยะเวลาในการในการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปมีความเห็นอย่างไร
นายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าหลายฝ่ายอยากเห็นรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ต้องถือว่ายังเป็นหน้าที่ของ 8 พรรคการเมือง 312 เสียง ในการที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ส่วนประเด็นว่า 8 พรรคการเมือง อาจจะรอไปอีก 10 เดือนนั้น ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และอยู่ที่ 8 พรรคการเมืองว่าสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้เมื่อไหร่ ตามที่ได้บอกว่าประชาชนได้เลือกมาแล้ว ก็อยู่ที่ 8 พรรคการเมือง ซึ่งต้องถือว่าสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตรงนี้ หลักใหญ่ขณะนี้เป็นหน้าที่ของ 8 พรรค ที่จะต้องไปจัดตั้งรัฐบาล เพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้เสร็จสิ้น
“การจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของ 8 พรรค 312 เสียงพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ 8 พรรค ที่จะต้องไปดำเนินการ พรรคประชาธิปัตย์เป็นอะไรก็ได้ พรรคทำหน้าที่เต็มที่ ไม่ต้องกังวล เพราะเราทราบดีว่าหน้าที่ในการที่จะเป็นอะไรต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง” นายจุรินทร์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าประชาธิปัตย์ไม่สามารถตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ ถือเป็นการเสียโอกาสในการคุยกับพรรคแกนนำหรือไม่
นายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจน และมีจุดยืนตั้งแต่ต้นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แตะมาตรา 112
ที่มา : เพจพรรคประชาธิปัตย์
Facebook Comments

Related post