Digiqole ad

“จุมพล”รอง อสส.เปิดประชุม ARIN-AP 28 ประเทศ เครือข่ายประสานงานติดตามทรัพย์คืนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พัฒนาติดตามริบทรัพย์จากการกระทำผิดข้ามแดน ส่งไม้ต่อออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพปี67

 “จุมพล”รอง อสส.เปิดประชุม ARIN-AP 28 ประเทศ เครือข่ายประสานงานติดตามทรัพย์คืนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พัฒนาติดตามริบทรัพย์จากการกระทำผิดข้ามแดน ส่งไม้ต่อออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพปี67
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.– 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมเรเนอร์ซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ทางสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีของเครือข่ายประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific (ARIN-AP)) ครั้งที่ 8

ซึ่งเครือข่าย ARIN-AP นี้ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบ ติดตาม และริบทรัพย์สินของอาชญากรข้ามชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 28ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ บรูไน ศรีลังกา กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ไต้หวัน อินเดีย หมู่เกาะคุ๊ก ปากีสถาน เมียนมา มองโกเลีย คาซัคสถาน เวียดนาม เกาหลีใต้ ปาปัวนิวกินี ปาเลา เนปาล เตอร์กิสถาน ตองกา ฟิลิปปินส์ ตูวาลู มัลดิฟส์ และประเทศไทย และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์จากภูมิภาคอื่นจำนวนหนึ่ง

 

ในการประชุมครั้งนี้นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะบริหารของ ARIN-AP และประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะผู้บริหารของ ARIN-AP ได้มีมติกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย การฝึกอบรมสัมมนาด้านการติดตามทรัพย์สิน การหาสมาชิกเพิ่ม และการรับเป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญประจำปีสมัยต่อไปของออสเตรเลียและมองโกเลียตามลำดับ

การประชุมสามัญประจำปีและประชุมเชิงปฏิบัติการปีนี้ ได้ประชุมในหัวข้อ Synergy for Effective Confiscation of the Proceeds of Crime
โดยสมาชิกของเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และธนาคารโลก ได้นำเสนอพัฒนาการปรับปรุงกฎหมายด้านการฟอกเงินและการติดตามคืนทรัพย์สินของประเทศตน บทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินคดีต่างๆ การเก็บรักษาและจำหน่ายทรัพย์สินที่ริบได้ การตรวจสอบติดตามยึดทรัพย์สินดิจิตอล cryptocurrency การแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างประเทศที่ร่วมมือกันในการติดตามทรัพย์สิน นอกจากนั้นสมาชิกบางประเทศได้ใช้โอกาสประชุมทวิภาคีเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือในการหาพยานหลักฐานในต่างประเทศ และแนวทางการดำเนินคดีติดตามริบทรัพย์สินข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพระหว่างกัน
ในวันสุดท้ายของการประชุม นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยทำพิธีส่งมอบการเป็นประธานการประชุมครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้แทนของประเทศออสเตรเลีย

Facebook Comments

Related post