Digiqole ad

‘จุมพล’รอง อสส.ปิดหลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 เตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ เชื่อมต่ออัยการอาเซียน สานต่อนโยบาย อสส. ‘โกวิท’อธิบดี อัยการ สพอ. เผยรุ่นนี้เป็น1 ในหลักสูตรที่ประทับใจที่สุด ขอบคุณ’วัชรินทร์ ‘ปธ.รุ่น

 ‘จุมพล’รอง อสส.ปิดหลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 เตรียมความพร้อมผู้บริหารรุ่นใหม่ เชื่อมต่ออัยการอาเซียน สานต่อนโยบาย อสส. ‘โกวิท’อธิบดี อัยการ สพอ. เผยรุ่นนี้เป็น1 ในหลักสูตรที่ประทับใจที่สุด ขอบคุณ’วัชรินทร์ ‘ปธ.รุ่น
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2567) โดยมี นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นางสาวกรภัทร นิษฐาอัครากุล อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์ อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม เรือโท พลัฏฐ์ ทัพพ์พัฒนะ อัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี

ในช่วงสุดท้ายของพิธีปิด นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม โดยได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอัยการในอนาคตว่า ขณะนี้ได้มีการหารือในระดับนานาประเทศเบื้องต้นว่าจะมีการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียนขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานอัยการซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับประเทศไทยแล้ว แต่จะเป็นการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยในอนาคตอาจจะมีการอบรมร่วมกัน ประสานงานคดีร่วมกันมากขึ้น และอาจจะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับประเทศกันมากขึ้น ก็ขอให้อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ด้วย

นอกจากนี้ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ในฐานะผู้กำกับดูแลหลักสูตรอย่างใกล้ชิด เปิดเผยว่า หลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 นี้ เป็นหลักสูตรที่ประทับใจที่สุดหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านซึ่งล้วนแต่เป็นว่าที่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดในอนาคตแล้ว บรรดาภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรมต่างช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างความสามัคคีในการเรียนรู้กันได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณในความตั้งใจ และขอชื่นชมการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในรุ่นของหลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 ที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงาน Dinner talk กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และงานวิชาการต่าง ๆ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการรุ่น นำโดย นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ ประธานรุ่น ที่สามารถขับเคลื่อนรุ่นได้เป็นอย่างดี

สำหรับหลักสูตร อธิบดีอัยการ รุ่นที่ 15 นี้ ประกอบไปด้วย ข้าราชการอัยการ ตำแหน่งรองอธิบดีอัยการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการในสำนักงานต่าง ๆ และได้รับความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้ว จำนวน 80 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 20 คน อาทิ นายสุพร หลักมั่นคง นายวีรยุทธ โพธารามิก นางสาวธีราลักษณ์ รมยานนท์ นายวราเทพ รัตนากร นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ นายพศทัศน์ สิริชุติยานุภาพ นายบุญชนะ เจริญผล นายหมวดตรี ธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ และนายวิษณุ เทพเจริญ โดยมีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post