Digiqole ad

จุดเด่นร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย เปิดทางสู่การสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคู่รัก

 จุดเด่นร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย เปิดทางสู่การสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคู่รัก
Social sharing
Digiqole ad
ความสำคัญของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ คือ การสร้างความเสมอภาคแก่ประชาชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้สามารถสมรสได้เหมือนกับคู่รักชายหญิง ซึ่งนำมาสู่การได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย การจัดการมรดก ลดความยุ่งยากและอุปสรรคในชีวิต เพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีความสุข
.
พรรคเพื่อไทยและอีกหลายฝ่ายได้ร่วมกันผลักดันร่าง พ.ร.บ สมรสเท่าเทียมตั้งแต่สมัยสภาชุดก่อน แต่ยุบสภาเสียก่อน เมื่อเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาล จึงดำเนินการเร่งพิจารณากฎหมายฉบับใหม่ และเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)
.
นอกจากการผ่านร่างจะเป็นสร้างความเสมอภาคในสังคมแล้ว ยังจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน World Pride 2028 ที่ช่วยส่งเสริม Festival Economy ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน
.
‘สมรสเท่าเทียม’ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? จุดเด่นสำคัญของร่างฉบับคณะรัฐมนตรี
.
– บุคคล 2 คน ไม่ว่าเพศใดสามารถหมั้นและสมรสกันได้
พ.ร.บ ฉบับนี้ จะให้ผู้ที่มีสถานะบุคคลตามกฏหมายสามารถมีสถานะทางครอบครัวเหมือนกับกับคู่สมรสชาย – หญิง โดยจะได้รับสิทธิ หน้าที่ และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกันทุกประการ และจะเปลี่ยนคำเรียกที่ใช้ตามกฏหมายจากคู่สมรส ชาย – หญิง เป็น บุคคล – บุคคล และผู้หมั้น – ผู้รับหมั้น เพื่อให้ครอบคลุมกับทุกบุคคล
.
– เพิ่มเหตุเรียกค่าทดแทน และเหตุฟ้องหย่าให้ครอบคลุมทุกเพศ
.
กรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม จะถือเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้ และเพิ่มเหตุในมาตรา 43 และมาตรา 45 เพื่อให้การฟ้องหย่าสอดคล้องกับลักษณะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเป็นระหว่าง ‘คู่สมรส’
.
– จัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการสมรส เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้
.
การจัดการทรัพย์สินสำหรับคู่รักในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นอุปสรรคใหญ่มาโดยตลอด เมื่อทำให้สถานะของคู่สมรสชัดเจนแล้วจะช่วยให้กับคู่รัก LGBTQIAN+ ให้จัดการทรัพย์สินได้ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในแง่เรื่องสิทธิและสวัสดิการ อาทิ การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่กำหนดให้จ่ายเงินแก่สามีหรือภริยา กลุ่มคู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศก็จะได้รับสิทธิ
.
– ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบิดา มารดา และบุตร ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ “คู่สมรส”
.
ร่างกฎหมายฉบันนี้ มีการแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องกับบิดา มารดา และบุตร ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการแก้ไขในส่วนอื่นของร่าง พ.ร.บ. ซึ่งในร่างที่มีการเสนอก่อนหน้านี้ไม่ได้แก้ไขในส่วนนี้ โดยจะแก้จาก ‘สามี’ และ ‘ภริยา’ เป็น ‘คู่สมรส’ เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่สมรสไม่ว่าจะมีเพศใด
.
– กำหนดให้หน่วยงานรัฐทบทวนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองสิทธิที่เท่าเทียมกัน
.
เมื่อมีการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรา 67 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อรองรับสิทธิ หน้าที่ สถานะทางกฎหมาย หรือเรื่องอื่น ๆ ให้แก่คู่สมรสให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
[ หลักการเพื่อความรักเท่าเทียม ]
.
การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเสรีภาพตามกฎหมาย โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่จะมีสิทธิและอำนาจในการสร้างสถาบันครอบครัวตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน สิทธิการจัดการมรดก หรือจะเป็นเรื่องที่สำคัญแก่ชีวิต แต่ได้ถูกมองข้ามไป เช่น สิทธิในการตัดสินใจทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล เป็นต้น
.
[ แรงกระเพื่อมจากไทยสู่ระดับภูมิภาค ]
.
การผ่านร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียมจะทำให้ไทยเป็นชาติอันดับที่ 3 ของเอเชียที่จะมีกฏหมายรับรองการแต่งงานของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ต่อจากไชนีส ไทเปและเนปาล ซึ่งเป็นการปักหมุดประเทศไทยลงในแผนที่ของชุมชนชาว LGBTQIAN+ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพงาน WorldPride ในปี 2028
.
งาน WorldPride เป็นงานสำหรับ LGBTQIAN+ ระดับโลกที่นำโดยองค์กรนานาชาติ InterPride ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยจะประสานงานร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้าน LGBTQIAN+ ในท้องถิ่น ในแต่ละปี ผู้จัดจะเลือกเมืองเจ้าภาพผ่านการประมูลที่ได้รับการโหวตในระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของ InterPride กิจกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ พิธีเปิดและปิด ขบวนพาเหรด Pride ซึ่งอาจเป็นขบวนพาเหรดของเมืองเจ้าภาพผสมกับขบวนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ WorldPride และการประชุมสิทธิมนุษยชนของ LGBTQIAN+
.
หากได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ จะเป็นการยืนยันกับนานาประเทศว่าประเทศไทยเปิดกว้างและโอบรับความหลากหลาย และพร้อมที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศ
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post